Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Moody's: Πιο ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες στα σοκ της αγοράς, το αγκάθι των DTC - Η διαφορά Eurobank, Εθνικής

Moody's: Πιο ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες στα σοκ της αγοράς, το αγκάθι των DTC - Η διαφορά Eurobank, Εθνικής
Η ικανότητα απορρόφησης ζημιών είναι κάπως απομειωμένη από το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων πιστώσεων φόρου (DTC) που ενσωματώνονται στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση
Σχετικά Άρθρα
Μια πιο προσεκτική ματιά στα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών παρέχει η Moody's, μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του κλάδου, απόρροια της αναβάθμισης της Ελλάδας, απαντώντας στο ερώτημα για το κατά πόσο οι ελληνικές τράπεζες είναι ανθεκτικές σε σοκ της αγοράς.
Όπως αναφέρει, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν αυξήσει τα εποπτικά κεφάλαια τους τα τελευταία τρίμηνα.
Αναμένει επίσης περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα δύο χρόνια που θα τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα γεγονότα και κραδασμούς στην αγορά.
Παρόλα αυτά, η Moody's πιστεύει ότι η ικανότητα απορρόφησης ζημιών είναι κάπως απομειωμένη από το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων πιστώσεων φόρου (DTC) που ενσωματώνονται στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση.
Αυτό στην πραγματικότητα περιορίζει επίσης τον δείκτη ενσώματων κοινών μετοχών (TCE), ο οποίος λαμβάνει υπόψη μόνο ένα μέρος αυτών των DTC.
Αντίστοιχα, αυτό τροφοδοτεί την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών.
4_120.JPG

Ωστόσο, η Moody's αναγνωρίζει τη βελτίωση του δείκτη Texas των ελληνικών τραπεζών, ο οποίος μετρά τον κίνδυνο που ενέχει η κεφαλαιακή βάση από μη προβλέψεις των NPEs.
Αυτό έχει μειωθεί από περισσότερο από 100% τα προηγούμενα χρόνια, περιορίζοντας τυχόν καθοδικούς κινδύνους για τη φερεγγυότητά τους.
Τα καλά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών στον τελευταίο γύρο των stress test της ΕΒΑ για μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες δείχνουν ξεκάθαρα την ισχυρότερη κεφαλαιακή τους ανθεκτικότητα σε σύγκριση με προηγούμενες παρόμοιες ασκήσεις.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι μεταξύ 70 ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση, η Εθνική κατέλαβε την 5η θέση και η Eurobank την 12η ως προς την εξάντληση κεφαλαίου CET1 για 3 χρόνια στο δυσμενές σενάριο.
Αυτή η άσκηση αποτελεί επίσης απόδειξη για τις έντονες προσπάθειες των τραπεζών να ομαλοποιήσουν τους ισολογισμούς τους και την ικανότητά τους να δημιουργούν οργανικά νέα κεφάλαια μέσω των βασικών τους κερδών.
2_259.JPG
Πόσο μεγάλο κίνδυνο θέτουν οι πληθωριστικές πιέσεις, τα υψηλά επιτόκια και οι πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες στην Ελλάδα

Οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τα αυξανόμενα επιτόκια θα πλήξουν αναπόφευκτα την ικανότητα αποπληρωμής και την ικανότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, με τον σχηματισμό NPE να γίνεται θετικός το δεύτερο τρίμηνο του 2023.
Ωστόσο, ο αντίκτυπος μέχρι στιγμής στον σχηματισμό νέων NPEs από τις τράπεζες ήταν ουδέτερος έως ελάχιστος και η Moody's αναμένει ότι αυτό θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Οι πρόσφατες πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας πιθανότατα θα αποδυναμώσουν την ικανότητα αποπληρωμής ορισμένων δανειοληπτών, θέτοντας ορισμένους αρνητικούς κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών.
Ωστόσο, αυτά είναι απίθανο να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση των τραπεζών φέτος.
Μια πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προβλέπει ότι οι δανειολήπτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές θα λάβουν ανακούφιση, με αναστολή αποπληρωμής δανείων μέχρι το τέλος του έτους και αναβολή τυχόν πλειστηριασμών που σχετίζονται με εξασφαλίσεις για περίοδο έξι μηνών.
3_177.JPG
Πώς μπορεί η Εθνική και η Eurobank να έχουν αξιολόγηση καταθέσεων επενδυτικής βαθμίδας, ενώ το ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να έχει χαμηλότερη αξιολόγηση;

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες έχουν σημαντική έκθεση σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και σε τιτλοποιημένα ομόλογα με κρατική εγγύηση.
Επιπλέον, οι περισσότερες από τις δραστηριότητές τους βρίσκονται στην Ελλάδα και κατά συνέπεια συνδέονται με την ελληνική οικονομία.
Ως αποτέλεσμα, τα BCA τους δεν μπορούν να είναι υψηλότερα από την αξιολόγηση του Δημοσίου (Ba1).
Το υψηλότερο BCA που εκχωρεί, όμως η Moody's, αυτή τη στιγμή είναι το ba2, δίνοντας χώρο για περαιτέρω αναβαθμίσεις.
Αυτό σε κάποιο βαθμό οδηγεί επίσης τις θετικές προοπτικές αξιολόγησης για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Ωστόσο, οι αξιολογήσεις καταθέσεων που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές τις τράπεζες βασίζονται στην ανάλυση της Moody's για τις μελλοντικές απώλειες λόγω χρεοκοπίας (LGF).
Αυτό λαμβάνει υπόψη την πιθανή σοβαρότητα ζημιών για κάθε μέσο στη δομή του παθητικού μιας τράπεζας σε ένα σενάριο εξυγίανσης.
Αυτές οι αξιολογήσεις τοποθετούνται είτε υψηλότερα είτε χαμηλότερα από το BCA μιας τράπεζας, με βάση τις πιθανές ζημίες που μπορεί να υποστεί ένας επενδυτής.
Αντίστοιχα, η Moody's τοποθετεί τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων αυτών των τραπεζών δύο βαθμίδες υψηλότερα από τα BCA τους, αν και μόνο μέχρι το αναθεωρημένο ανώτατο όριο καταθέσεων για την Ελλάδα (A1), για να αντικατοπτρίζει τη σχετικά χαμηλή σοβαρότητα των ζημιών για τις καταθέσεις σε ένα πιθανό σενάριο εξυγίανσης.
Οι χαμηλές απώλειες εξηγούνται εν μέρει από τα σχέδια χρηματοδότησης των τραπεζών για την κάλυψη των απαιτήσεων Ελάχιστης Απαίτησης για ίδια κεφάλαια και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), μέσω της έκδοσης χρεωστικών τίτλων πριν από το 2025.
Αυτά τα μέσα παρέχουν ένα απόθεμα απορρόφησης ζημιών πριν από οποιεσδήποτε καταθέσεις επηρεάζονται.
1_355.JPG

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης