Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Viohalco: Στα 3,4 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο του 2023

tags :
Viohalco: Στα 3,4 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο του 2023
Οι οικονομικές επιδόσεις παραμένουν ισχυρές παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε η Viohalco το α’ εξάμηνο του 2023, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,5% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022 (3,6 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων, εξισορροπήθηκε όμως από τις ισχυρές επιδόσεις του κλάδου καλωδίων, ο οποίος συνέχισε τη δυναμική του πορεία, καθώς και την ανάκαμψη του κλάδου σωλήνων χάλυβα.
Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 24% σε 269 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2023 (πρώτο εξάμηνο 2022: 355 εκατ. ευρώ), κυρίως ως επακόλουθο της κάμψης του όγκου πωλήσεων συγκεκριμένων κλάδων, καθώς και των εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Το ενοποιημένο EBITDA μειώθηκε κατά 45% στα 225 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στα 89 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 50 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας την αύξηση των επιτοκίων.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για την περίοδο ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ, έναντι 293 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών των μετάλλων έναντι αυξημένων τιμών την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, καθώς και λόγω αυξημένων επιτοκίων.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,141 ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 0,799 ευρώ).
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 163 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στον κλάδο αλουμινίου και περιελάμβανε το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, την υλοποίηση της προγραμματισμένης αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Sofia Med στη Βουλγαρία, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την αντικατάσταση εξοπλισμού στα εργοστάσια του κλάδου χάλυβα.
Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 9% σε 1.346 εκατ. ευρώ έναντι 1.477 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών μετάλλων κατά τη διάρκεια του 2022.
Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε οριακά στα 2.041 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2022: 2.057 εκατ. ευρώ).
Καταγραφή_145.JPG
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης