Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Profile: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Profile: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
H Profile κατείχε κατά τη λήψη της απόφασης για την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών 941 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0039% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 26.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ανεστάλη δυνάμει της από 22.05.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε εφαρμογή της από 12.05.2022 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει κατά την ως άνω ημερομηνία της λήψης της απόφασης για την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, 941 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0039% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης