Επιχειρήσεις

ΕΧΑΕ: Αύξηση 16,5% στα EBITDA το α’ τρίμηνο 2023, 5,3 εκατ. ευρώ – Στα 11,7 εκατ. ο τζίρος

ΕΧΑΕ: Αύξηση 16,5% στα EBITDA το α’ τρίμηνο 2023, 5,3 εκατ. ευρώ – Στα 11,7 εκατ. ο τζίρος
Αυξημένα μεγέθη για την ΕΧΑΕ το α’ τρίμηνο 2023
Σχετικά Άρθρα
Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε για το α’ τρίμηνο του 2023 ο Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ), με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε EUR11,7 εκ., έναντι EUR9,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,2%.
Το 66% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή EUR1,8 εκ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι αύξηση 30,7%. Το υπόλοιπο 34% του κύκλου εργασιών παρέμεινε αμετάβλητο και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες σε τρίτους.
Σημειώνεται πως κατά το α' τρίμηνο του 2023 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR112,5 εκ. αυξημένη κατά 21,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022 (EUR92,9 εκ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 8,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του α' τριμήνου του 2022 (EUR71,9 δις έναντι EUR66,6 δις). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το α' τρίμηνο του 2023 αυξημένος κατά 19,9% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Το σύνολο του κόστους λειτουργικών δαπανών το α' τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε EUR5,9 εκ. έναντι EUR4,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 18,9%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθολογικού κόστους λόγω ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το α' τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε EUR5,3 εκ., αυξημένα κατά 16,5% σε σχέση με τα EUR4,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το α' τρίμηνο του 2023, ανήλθαν στα EUR4,3 εκ. έναντι EUR3,4 εκ. το α' τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 26,5%, και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR3,33 εκ. έναντι EUR3,27 εκ. το α' τρίμηνο του 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%. Σημειώνεται ότι το α' τρίμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους EUR0,6 εκ
Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,058 έναντι EUR0,055 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης