Επιχειρήσεις

Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Έκτακτη ΓΣ στις 14/4 για αλλαγή χρήσης κεφαλαίων από την ΑΜΚ

Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Έκτακτη ΓΣ στις 14/4 για αλλαγή χρήσης κεφαλαίων από την ΑΜΚ
Στις 14 Απριλίου θα διεξαχθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Μπλε Κέδρος

Στις 14 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., θα διεξαχθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Μπλε Κέδρος, με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της Παλαιάς Τατοΐου αριθ. 4.
Θέμα 1ο: Έγκριση αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020
Θέμα 2ο: Παροχή ειδικής αδείας για μεταβίβαση ακινήτου προς την ΑΕΕΑΠ κατ΄ αρθ. 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο Μιχαήλ Ευμορφίδη
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και της επακόλουθης μη δυνατότητας λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 21η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο όπως παραπάνω ορίζεται.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης