Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Frigoglass: Στη δημοσιότητα το πληροφοριακό σημείωμα για την νέα εταιρεία

tags :
Frigoglass: Στη δημοσιότητα το πληροφοριακό σημείωμα για την νέα εταιρεία
Το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει αναρτηθεί στον ισότοπο της Εταιρείας και του Χρηματιστήριο Αθηνών»
Στη δημοσιότητα έδωσε η Frigoglass το πληροφοριακό σημείωμα για τη σύσταση της νέας εταιρείας Frigoglass Services.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «Για τη σκοπούμενη μεταβίβαση ουσιωδώς του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (ενεργητικό και παθητικό) της «FRIGOGLASS BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη νεοσύστατη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» άμεση και εξ ολοκλήρου θυγατρική της Frigoinvest Holdings B.V., δυνάμει ειδικής διαδοχής, ως επιφέρουσα μεταβολή στη δραστηριότητά της η οποία εκτιμάται ότι θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, υπό την έννοια της επικέντρωσης σε μία εκ των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της μετά τη μεταβίβαση, ήτοι τη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 (1) (β) του Κανονισμού του Χρηματιστήριου Αθηνών, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της απόφασης υπ ́ αριθ. 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστήριου Αθηνών, όπως ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξής του.
Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα συντάχθηκε με ευθύνη της «FRIGOGLASS BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητά του.
Το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει αναρτηθεί στον ισότοπο της Εταιρείας και του Χρηματιστήριο Αθηνών».

www.bankingnews.grΡoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης