Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Χαϊδεμένος: Ζημιές παρά την αύξηση των πωλήσεων στο εννεάμηνο του 2022

Χαϊδεμένος: Ζημιές παρά την αύξηση των πωλήσεων στο εννεάμηνο του 2022
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 16.993 χιλ. ευρώ την 30.09.2022 και 17.214 χιλ. ευρώ την 31.12.2021.
Σημαντική αύξηση των πωλήσεων εμφάνισε τόσο στο εννεάμηνο όσο και στο γ’ τρίμηνο η Χαϊδεμένος, με την εταιρεία ωστόσο να παραμένει ζημιογόνα.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 13.670 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε 4.094 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι 10.836 χιλ. ευρώ και 3.769 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 26% και 9% αντίστοιχα.
Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.568 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε 428 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι 1.352 χιλ. ευρώ και 329 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας επίσης θετική μεταβολή σε ποσοστό 16% και 30% αντίστοιχα.
Ο συνολικός Δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 8.851 χιλ. ευρώ την 30.09.2022, έναντι 9.850 χιλ. ευρώ την 31.12.2021. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2.662 χιλ. ευρώ την 30.09.2022 και 6.857 χιλ. ευρώ την 31.12.2021.
Τέλος, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 16.993 χιλ. ευρώ την 30.09.2022 και 17.214 χιλ. ευρώ την 31.12.2021.
Προοπτικές
Την παρούσα χρονική στιγμή το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να παραμένει ασταθές καθώς υπάρχει κλίμα έντονης αβεβαιότητας λόγω των συνεχών αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους, τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις καθώς και των αυξήσεων των επιτοκίων και τα οποία έχουν άμεση επίδραση στα σημαντικά κόστη της εταιρείας λόγω των αναγκών της παραγωγικής της δραστηριότητας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας απέναντι στην αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθεί, αξιολογεί και αναλύει διαρκώς τις εξελίξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης