Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Ολισθηρό το πεδίο για τις ασφαλιστικές Ζωής και Υγείας - Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Ολισθηρό το πεδίο για τις ασφαλιστικές Ζωής και Υγείας - Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος
Κίνδυνος για μαζικές ρευστοποιήσεις εγγυημένων προϊόντων από μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων
Το χαλί κάτω από τα πόδια των ασφαλιστικών Ζωής και Υγείας θα τραβήξει η Moody’s, αν η οικονομία οδηγηθεί σε παρατεταμένη ύφεση και στασιμοπληθωρισμό, τα επιτόκια πέσουν και η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών Ζωής και Υγείας επιδεινωθεί από τοποθετήσεις που δίνουν λιγότερα έσοδα ή από ρευστοποιήσεις εγγυημένων συμβολαίων για να πάρουν στο χέρι οι ασφαλισμένοι κέρδη που δεν θα έβλεπαν σε ομαλές συγκυρίες.
Προσώρας πάντως η Moody’s διατηρεί σταθερές τις οικονομικές προοπτικές του κλάδου για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και ορισμένες περιοχές της Ασίας για το 2023, σε αντίθεση με το κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων.

Τα επίπεδα αντοχής των ασφαλιστικών Ζωής


Τα συμπεράσματα της σημερινής μελέτης της Moody’s για τον κλάδο ζωής και υγείας εδράζονται κυρίως στο γεγονός ότι οι αυξήσεις στα επιτόκια στις περισσότερες αγορές ανοίγουν το δρόμο για να αυξηθεί το εισόδημα από επενδύσεις, αλλά και για να ενισχυθούν οι πωλήσεις ορισμένων ασφαλιστικών προϊόντων, παρά την διατήρηση του υψηλού πληθωρισμού, την αυστηρή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, και την αστάθεια των αγορών, ακόμα και υπό συνθήκες ύφεσης
Η αύξηση στα επιτόκια επιτοκίων βελτίωσε την κερδοφορία των εγγυημένων ασφαλιστικών προϊόντων που στο παρελθόν είχα σχεδόν εξαφανιστεί από την αγορά . Παγκοσμίως, οι ασφαλιστικές ζωής κατάφεραν να διατηρήσουν ισχυρούς ισολογισμούς, και ενισχυμένα επίπεδα αποθεματοποίησης κεφαλαίων -πάνω από τα ελάχιστα κανονιστικά όρια-, συνεπώς μπορούν να αντέξουν μία επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.
Η άνοδος των επιτοκίων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχει αυξήσει μέχρι στιγμής τα έσοδα των ασφαλιστών, φέρνοντας στα ταμεία τους, όχι μόνο νέο χρήμα, αλλά και ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις.

… αλλά και κόκκινο πανί μία μεγάλη άνοδος στα επιτόκια


Κόκκινο πανί από την άλλη μπορεί να γίνει για τις ασφαλιστικές μία περαιτέρω άνοδος στα επιτόκια, στρώνοντας το χαλί για υποβαθμίσεις. Μία περαιτέρω άνοδος στα επιτόκια μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές ρευστοποιήσεις εγγυημένων συμβολαίων πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος επένδυσης προκειμένου οι ασφαλισμένοι να πάρουν υψηλότερα κέρδη.
Οι επενδύσεις που θέτουν σε κίνδυνο τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών Ζωής
Η δομή των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών ζωής είναι κατά κύριο λόγο συντηρητική. Τα συντηρητικά χαρτοφυλάκια δεν κινδυνεύουν, ωστόσο ασφαλιστικές που έχουν επενδύσει σε μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του ενεργητικού τους, ακολούθως και τις προοπτικές τους σε περίοδο ύφεσης. Επί πλέον, λόγω της αστάθειας που επικρατεί την αγορά, οι ασφαλιστικές αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές για να έχουν ελευθερία κινήσεων, ωστόσο οι τοποθετήσεις αυτές έχουν χαμηλότερες αμοιβές και λιγότερα έσοδα σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια.

Στο βάθος εξαγορές και συγχωνεύσεις


Αλώβητες δεν θα βγουν όλες οι ασφαλιστικές ζωής, θα ενταθεί ο ρυθμός των εξαγορών και των συγχωνεύσεων το 2023 σύμφωνα με την Moody’s καθώς κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά που ψάχνει για ευκαιρίες και παράλληλα ενισχύεται η τάση για ενοποιήσεις και συγκέντρωση στην αγορά με στόχο οι ασφαλιστικές να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση

Ελ. Ερμείδου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης