Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Στρατηγική κίνηση της Eurobank: Αποκτά το 26% της Ελληνικής Τράπεζας – Ποια τα επόμενα βήματα

Στρατηγική κίνηση της Eurobank: Αποκτά το 26% της Ελληνικής Τράπεζας – Ποια τα επόμενα βήματα

Η Eurobank εξαγοράζει επιπλέον 13,4% της Ελληνικής Τράπεζας

Σε μια στρατηγική κίνηση προχώρησε η Eurobank, ανεβάζοντας το ποσοστό της στην Ελληνική Τράπεζα στο 26%, αφού απέκτησε από τον λευκορωσικό όμιλο παιγνίων Wargaming επιπλέον 13,4%.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η Eurobank κατείχε το 12,6% του κυπριακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Ως γνωστό οι Ρωσικές και Λευκορωσικές εταιρίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των κυρώσεων των δυτικών χωρών.
Σημειώνεται πως η Eurobank προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον ποσοστό, εφόσον υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Ποια είναι η Ελληνική Τράπεζα Κύπρου σε αριθμούς;

Η Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα με έκθεση στο κρατικό χρέος της Κύπρου και με αυξανόμενες δραστηριότητες εμπορικής τραπεζικής.
Σύμφωνα με τη Moody's, η τράπεζα κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ενεργητικού της, ως αποτέλεσμα οργανικών και ανόργανων ενεργειών, με τα ΜΕΔ να μειώνονται σε pro-forma 5,7% των ακαθάριστων δανείων τον Ιούνιο του 2022, από 25% που ήταν στα τέλη του 2020, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) παραμένει στο 14,2%, pro-forma μετά την τελευταία πώληση ΜΕΔ και το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της τράπεζας.
Οι προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας ενισχύθηκαν επίσης, υποστηριζόμενες από το περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων και τις πρωτοβουλίες της τράπεζας για μείωση του λειτουργικού της κόστους.
Η Moody's αναμένει ότι η κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου θα επωφεληθεί από τις αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), πρωτίστως καθώς τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα της τράπεζας στην κεντρική τράπεζα (περίπου 9,9 δισ. ευρώ ή 38% του ενεργητικού τον Ιούνιο του 2022) αμέσως ανατιμούνται.
Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις θα ανατιμηθούν πιο αργά και λιγότερο, δεδομένης της πλεονάζουσας ρευστότητας της τράπεζας.
Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα αναμένει να φτάσει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10% το 2023, δύο χρόνια πριν από το σχέδιο εξυγίανσής της.
Επίσης, η φερεγγυότητα της Ελληνικής Τράπεζας επωφελείται από τα σταθερά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της τράπεζας, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 19,6% τον Ιούνιο του 2022 και την ουσιαστική μείωση των προβληματικών δανείων της, με τα ΜΕΔ να αντιστοιχούν στο 10,2% των ακαθάριστων δανείων, ή το 3,6% εξαιρουμένων ΜΕΔ που έχουν κρατικές εγγυήσεις.
Αυτοί οι δείκτες είναι pro-forma για την πρόσφατη συναλλαγή πώλησης ΜΕΔ της τράπεζας.
Οι προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας ενισχύθηκαν επίσης, από την αύξηση των επιτοκίων και τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες της τράπεζας για εξορθολογισμό του λειτουργικού της κόστους.
Ο οίκος αναμένει ότι η κερδοφορία της Ελληνικής Τράπεζας θα επωφεληθεί από τα υψηλότερα επιτόκια, δεδομένων των μεγάλων υπολοίπων της με την ΕΚΤ, περίπου €6,9 δισ. τον Ιούνιο του 2022, που ισοδυναμεί με το 36% του συνόλου του ενεργητικού, και θα ανατιμάται αμέσως μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων.
Πιο σταδιακά, η επένδυση του μεγάλου χαρτοφυλακίου ομολόγων της, επιπλέον 24% του ενεργητικού, θα αυξήσει επίσης τα καθαρά έσοδα από τόκους καθώς τα ομόλογα λήξεως θα επανεπενδύονται σε ομόλογα υψηλότερης απόδοσης με παρόμοια πιστωτική ποιότητα.
Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις θα ανατιμηθούν πιο αργά και λιγότερο, δεδομένης της πλεονάζουσας ρευστότητας.
Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα αυξηθούν περισσότερο από €130 εκατ. (ή περίπου 0,7% του ενεργητικού προ φόρων) έως το 2023 και μετά.
Από τη μεριά της, η Eurobank με βάση τα μοντέλα ανάλυσης της διαπίστωσε ότι η Ελληνική Τράπεζα Κύπρου μπορεί να επιτυγχάνει 100 εκατ. κέρδη, οπότε ήθελε να αυξήσει μέσω αυτής της επένδυσης την κερδοφορία από την Κύπρο - βασικός στόχος είναι να επιτυγχάνει κέρδη πάνω από 200 εκατ από το εξωτερικό και αποτελεί μια μεγάλη στρατηγική επιλογή.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης