Τελευταία Νέα
Speculator

Το γαϊτανάκι της παραπλάνησης των επενδυτών από την Attica Bank και οι ευθύνες ΤτΕ και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το γαϊτανάκι της παραπλάνησης των επενδυτών από την Attica Bank και οι ευθύνες ΤτΕ και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Το ενημερωτικό δελτίο που σβήνεται και γράφεται, τα παραμύθια του προηγούμενου ενημερωτικού και το τρικ της επιστολής των μετόχων για να εμφανιστούν 300 εκ ευρώ ζημιές
Σχετικά Άρθρα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ως αποστολή μεταξύ άλλων να ελέγχει την ακρίβεια και την πληρότητα των ενημερωτικών δελτίων που εγκρίνει αλλά στην περίπτωση της Τράπεζας Αττικής φαίνεται ότι εφαρμόζει άλλα μέτρα και άλλα σταθμά που οδηγούν στο κουκούλωμα σωρείας χρηματιστηριακών παραβάσεων.
Το ενημερωτικό δελτίο για τη νέα αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας πηγαίνει και έρχεται επί αρκετές ημέρες και επρόκειτο να συζητηθεί στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας αλλά αυτό δεν συνέβη καθώς οι υπηρεσίες είχαν «σηκώσει τα χέρια ψηλά».
Το περιεχόμενό του φαίνεται να έχει αλλάξει ουκ ολίγες φορές και σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην κατοχή του το BΝ στην τελευταία του version εξαφανίστηκαν αναφορές σχετικά με το τι γνώριζε και τι δεν γνώριζε η τράπεζα της Ελλάδος.
Όμως η Attica Bank δημοσίευσε ενημερωτικό δελτίο 10 μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2021 το οποίο αναφέρεται σε τριετές επιχειρηματικό σχέδιο.
Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι με το στρατηγικό πλάνο και μέσω των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2, η Attica Bank σκοπεύει να μειώσει τον δείκτη NPEs σε λιγότερο από 2% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021!!!
Ωστόσο ο δείκτης NPEs στο τέλος του 2021 ήταν 33,2% αλλά κανένας δεν μπήκε στον κόπο να ερευνήσει αν οι επενδυτές παραπλανήθηκαν και μάλιστα συνειδητά.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν τυφλή και δεν είδε τίποτα όταν σε άλλες περιπτώσεις εισηγμένων διυλίζει τον κώνωπα.
Στο τέλος εξαμήνου 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της ίδιας της Attica o Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE εκτινάχθηκε στο 67,6% αλλά και πάλι η Επιτροπή ήταν τυφλή.
Πέραν αυτού ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ενημερωτικό δελτίο για τα warrants που εκδόθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου (έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες) και είναι απορίας άξιον πότε υποβλήθηκε το σχετιζόμενο και εκ του νόμου υποχρεωτικό ενημερωτικό δελτίο.

Το καλύτερο…

Το καλύτερο όμως το επιφύλαξαν στις οικονομικές καταστάσεις της 30/06 όπου εκεί αναφέρεται ότι την 30.9.2022, (σ.σ. ημέρα δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων) η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή από τους τρεις Βασικούς της Μετόχους, η οποία αναφέρεται στην κατ’ αρχήν συμφωνία τους, ήτοι ΤΜΕΔΕ, Ellington Solutions A.Ε. – Rinoa Ltd και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι οποίο εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 87,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
«Στην επιστολή αυτή, όπου γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της κατ’ αρχήν συμφωνίας των Βασικών μετόχων, που προβλέπουν αφενός αφενός τη μη υπαγωγή των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2 στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «ΗΡΑΚΛΗΣ 2», στη βάση λήψης από την Τράπεζα επιπρόσθετων προβλέψεων απομείωσης για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ εκτιμώμενου ύψους € 300 εκατ. συνολικά, αφετέρου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €490 εκ. εντός του έτους 2022, εκ των οποίων ποσό €459 εκ. περίπου θα καλυφθεί από τους τρεις Βασικούς Μετόχους και ειδικά όσον αφορά το ΤΧΣ σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 8.7 του ν.3864/2010 ως εκάστοτε ισχύει.
Στην βάση των παραπάνω, οι Βασικοί Μέτοχοι θα διαμορφώσουν και θα συντάξουν τα τελικά συμβατικά νομικά κείμενα στα οποία θα αποτυπωθεί η συμφωνία.
Τέλος, σημειώνεται στην επιστολή ότι κατά την άποψη των Βασικών Μετόχων, η κατ’ αρχήν συμφωνία διασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητα της Τράπεζας καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και τηναν απτυξιακή της πορεία για το μέλλον» .
Δηλαδή με αυτή την επιστολή ξαφνικά φύτρωσαν 300 εκ ευρώ ζημιές επειδή οι μέτοχοι ήταν κιμπάρηδες και ήθελαν να βάλουν 490 εκ ευρώ. Φυσικά δεν λένε τι θα γινόταν αν οι τιτλοποιήσεις πήγαιναν στον ΗΡΑΚΛΗ πράγμα που ανέφεραν ότι θα γίνει στο ενημερωτικό του Δεκεμβρίου του 2021.Ουσιαστικά έχουμε μια απίστευτη πατέντα για να ξεπεραστεί (ξεπερνιέται άραγε; ) το ζήτημα της παραπλάνησης των επενδυτών.

Nέο επιχειρηματικό σχέδιο

Και βέβαια φύτρωσε και ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο μαζί με τις ζημιές για να καλύψει τις τεράστιες ευθύνες των εποπτικών αρχών που είχαν εγκρίνει το προηγούμενο ενημερωτικό το Δεκέμβριο του 2021.
Τότε το ενημερωτικό αναφερόταν σε άλλο επιχειρηματικό σχέδιο.
Σχέδιο που είχε εγκριθεί τον Απρίλιο του 2021 και είχε γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο είναι προφανές ότι έτυχε της έγκρισής της και όπως αναγράφεται στο ενημερωτικό του Δεκεμβρίου του 2021 το οποίο σημειωτέον έχει εκδοθεί στα Αγγλικά (άλλη πατέντα αυτή να μην εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα λες και όλοι είναι αγγλομαθείς) αναφέρονται τα εξής με βάση το SREP (διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) που έχει σκοπό να καθιστά δυνατή τη συνεπή αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των τραπεζών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα απαραίτητα εποπτικά μέτρα) «οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που θα πρέπει να πληροί ο Εκδότης έχουν ως εξής: Common Equity Tier 1 (CET 1) Ratio: 9.52%; Tier 1 (T1) ratio: 11.53%; και overall capital ratio (συνολικός δείκτης κεφαλαίου) : 14.21%. . Με βάση τις Ετήσιες Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (ή τις Ενδιάμεσες Αναθεωρημένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά και για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021), προκειμένου ο Εκδότης να συμμορφωθεί με αυτούς τους ελάχιστους δείκτες απαιτούνται 180 εκατ. ευρώ, 240 εκατ. ευρώ και 300 εκατ. ευρώ (ή 200 εκατ. ευρώ, 260 εκατ. ευρώ και 320 εκατ. ευρώ), αντίστοιχα.
Μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) της Εκδότριας σε pro forma και μεμονωμένη βάση, κατά περίπου 7% ενώ άλλες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που περιγράφονται στην παράγραφο 6.8 « Assets αναβαλλόμενης φορολογίας και άλλες κεφαλαιακές δράσεις περίπου 4%».
Όλα αυτά που είχαν και την έγκριση της ΤτΕ αλλά και την πιστοποίηση ακρίβειας και πληρότητας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν τελικά γραφόμενα του αέρα.
Και φυσικά το περίφημο αναφερθέν μεταξύ άλλων στο ενημρωτικό δελτίο του 2021 ότι «στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, η Attica Bank συνήψε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες σε σχέση με τη συναλλαγή Omega για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με ακαθάριστη λογιστική αξία 1,285 δισ. ευρώ και την έκδοση των παρακάτω ομολόγων:
• Ομόλογα σταθερού επιτοκίου 630 εκατομμυρίων ευρώ με κάλυψη περιουσιακών στοιχείων Κατηγορίας Α, με ημερομηνία λήξης 2031
• Ομόλογα σταθερού επιτοκίου 70 εκατομμυρίων ευρώ με κάλυψη περιουσιακών στοιχείων Κατηγορίας Β, με ημερομηνία λήξης 2031
• 585 εκατ. € Class J Asset Backed Variable Return Notes, λήξης 2031»

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης