Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μπλε Κέδρος: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Μπλε Κέδρος: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών από την Μπλε Κέδρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, σε εφαρμογή της από 02.09.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, στην συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2022 αποφάσισε ομοφώνως την υλοποίηση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Εταιρεία, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 04.10.2022 έως και 03.10.2024 θα μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, συνολικού αριθμού μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (4.320.000) μετοχών, με ανώτατη τιμή αγοράς τα πέντε ευρώ (€ 5,00) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή.
Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/views/ad_prestitial78.php on line 85