Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μουζάκης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Μουζάκης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. , λήγουν στις 9/09/2028...

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 09/09/2022 αποφασίσθηκε ομόφωνα το νέο εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο.
Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας και οι Επιτροπές του ,σύμφωνα με το Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της 23/09/2022 είναι τα εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτελεστικά μέλη

 1. Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου , Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος
 2. Αικατερίνη Μουζάκη του Ελευθερίου, εκτελεστικό μέλος
 3. Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος


Μη εκτελεστικά μέλη

 1. Τζον Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος
 2. Πέτρος-Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος


Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη

 1. Κωνσταντίνος – Νικόλαος Νιάρχος του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 2. Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου.
 3. Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 4. Βασίλειος Τσίρμπας του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΧΓΟΥ

 1. Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου, ανεξάρτητο μέλος εκτός Δ.Σ, Πρόεδρος
 2. Αντώνιος Χλουβεράκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, μέλος
 3. Κωνσταντίνος – Νικόλαος Νιάρχος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, μέλος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

 1. Γεώργιος Θεοδόσης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέλος του Δ.Σ, Πρόεδρος
 2. Κωνσταντίνος – Νικόλαος Νιάρχος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, μέλος
 3. Αντώνιος Χλουβεράκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, μέλος


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. , λήγουν στις 9/09/2028.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο