Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ideal Holdings: Αύξηση 22% στα κέρδη το α’ εξάμηνο του 2022, στα 6,3 εκατ. ευρώ

Ideal Holdings: Αύξηση 22% στα κέρδη το α’ εξάμηνο του 2022, στα 6,3 εκατ. ευρώ
H Ideal Holdings ανακοινώνει τα αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου με αύξηση εσόδων +43% και EBITDA +29%

Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 22%, στα € 6,3 εκατ., σημείωσε το α’ εξάμηνο του 2022 η Ιdeal Holdings.
Παράλληλα, τα έσοδα επίσης σημείωσαν αύξηση 43%, στα € 66,4 εκατ.
Πιο αναλυτικά, η εταιρεία IDEAL Holdings («Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) ανακοινώνει τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Α’ Εξαμήνου 2022.
1_498.JPG
Η IDEAL Holdings επισημαίνει ότι οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας, παρουσιάζουν σε κάθε χρήση τις υφιστάμενες επενδύσεις και απεικονίζονται στη σελίδα 22 των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Α΄ Εξαμήνου 2022.

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL Holdings

Επενδύσεις στην Βιομηχανία

• Αύξηση των Εσόδων κατά 62% στα € 45,1 εκατ.
• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 57% στα € 9,7 εκατ.
• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 63% στα € 8,5 εκατ
• Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 63% στα € 6,6 εκατ.
2_388.JPG
Επενδύσεις στην Πληροφορική

• Αύξηση των Εσόδων κατά 41% στα € 17,9 εκατ.
• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 19% στα € 1,8 εκατ.
• Μείωση των Κερδών προ Φόρων κατά 8% στο € 1,1 εκατ
• Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 2% στα € 0,9 εκατ.

Η μείωση των Κερδών προ Φόρων οφείλεται σε (α) αύξηση των αποσβέσεων λόγω αναπροσαρμογής του συντελεστή απόσβεσης κάποιων παγίων και (β) αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω δανεισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης ου οφείλονται σε αυξημένες πωλήσεις καθώς και τα έξοδα δανείου για την εξαγορά εταιρείας (Netbull).
3_257.JPG
Σχετικά με την BYTE

Η IDEAL την 26 Σεπτεμβρίου 2022 κατέχει ποσοστό 96,2% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΒΥΤΕ Computer ΑΒΕΕ («ΒΥΤΕ») και σύμφωνα με τους όρους της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που είχε καταθέσει την 1 Ιουλίου 2022 θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την διαγραφή των μετοχών της ΒΥΤΕ από το Χ.Α. Καθώς η ανωτέρω απόκτηση της συμμετοχής ολοκληρώθηκε μετά την 30 Ιουνίου 2022 τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ δεν συμπεριλαμβάνοντια στα αποτελέσματα Α΄Εξαμήνου της IDEAL, αλλά για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης παρατίθενται παρακάτω.

Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΒΥΤΕ Computer Α.Β.Ε.Ε.

• Αύξηση των Εσόδων κατά 24% στα € 23,4 εκατ.
• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 20% στα € 2,9 εκατ.
• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 25% στα € 8,3 εκατ
• Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 39% στα € 2,9 εκατ.
4_198.JPG
Εξέλιξη των αποεπενδύσεων

Η συναλλαγή της μεταβίβασης της ESM Effervescent (Three Cents) στην CC Beverages Holdings II B.V. αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου 2022.

Προοπτικές για το 2022

Η γεωπολιτική κρίση σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την πορεία της διεθνούς και κατά συνέπεια της Ελληνικής οικονομίας. Η IDEAL Holdings εκτιμά ότι έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες άμυνες για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αρνητικών επιδάσεων και εκτιμά ότι η αύξηση των μεγεθών για το σύνολο του έτους 2022 θα παραμείνει στα επίπεδα του Α΄ Εξαμήνου.
Συγκεκριμένα, η IDEAL εκτιμά ότι για το 2022: (α) οι επενδύσεις στην βιομηχανία θα πραγματοποιήσουν Έσοδα πάνω από € 78 εκατ. και EBITDA πάνω από € 14 εκατ., (β) οι επενδύσεις στην πληροφορική θα πραγματοποιήσουν Έσοδα πάνω από € 75 εκατ. και EBITDA πάνω από € 8 εκατ. και (γ) ο καθαρός δανεισμός θα είναι αρνητικός.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Οι επενδύσεις μας, παρά το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί, έχουν αποδώσει πολύ ικανοποιητικά το Α΄ Εξάμηνο 2022 και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν και για το σύνολο του έτους. Με την αποεπένδυση των Three Cents δημιουργήσαμε σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους μας και επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις επενδύσεις μας στην βιομηχανία και την πληροφορική. Καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας τον κ. Σπύρο Βυζάντιο και την διοικητική ομάδα της BYTE και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσουν σημαντικά στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας. Μελετούμε προσεκτικά τις επιλογές μας για την αξιοποίηση της αυξημένης ρευστότητας που δημιουργήσαμε, ώστε να μεγαλώσει περισσότερο η αξία των μετόχων μας.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο