Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Που στοχεύει η Ideal μέσω της δημόσιας πρότασης για το 70% τουλάχιστον της Byte

tags :
Που στοχεύει η Ideal μέσω της δημόσιας πρότασης για το 70% τουλάχιστον της Byte
Η Ideal προτείνει την παραμονή του κ.Βυζάντιου στη θέση του προέδρου και CEO
Να επεκταθεί στον χώρο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής επιθυμεί η IDEAL και μέσα στη στρατηγική της για επέκταση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, εντάσσεται η δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Byte που ξεκίνησε χθες.
Η IDEAL όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο δεν θα προβαίνει σε αποκτήσεις Μετοχών, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.
Προσφέρει, ως αντάλλαγμα, συνδυασμό κινητών αξιών και μετρητών.
Ειδικότερα, ο Προτείνων προσφέρει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους 2,10 ευρώ σε μετρητά πλέον 0,397590, νέας κοινής ονομαστικής μετοχής του Προτείνοντος, η οποία θα εκδοθεί δυνάμει της ΑΜΚ.
Η IDEAL, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% της Byte θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει 15.816.009 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.
Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, πρόθεση του Προτείνοντος είναι να συνεχίσει να επιδιώκει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σημειώνεται πως για να ισχύσει η δημόσια πρόταση θα πρέπει να προσφερθούν μετοχές που αντιστοιχούν στο 70% τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών της Byte.

Η Ideal προτείνει την παραμονή του κ.Βυζάντιου στη θέση του προέδρου και CEO

Η απόκτηση της Byte από την Ιdeal δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας και ούτε θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου της.
Ωστόσο, θα επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Ideal έθεσε υπόψη του κ. Σ. Βυζάντιου, Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Byte, πρόταση συνεργασίας για τη παραμονή του στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας στην περίπτωση ικανοποίησης της προϋπόθεσης απόκτησης του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση, και της επακόλουθης εξαγοράς της Εταιρείας, από τον Προτείνοντα.
Τέλος, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα προτείνει την εκλογή του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη στο ΔΣ της Εταιρείας, σε αντικατάσταση ενός υφιστάμενου μέλους του ΔΣ.
Σημειώνεται πως η Περίοδος Αποδοχής, ξεκίνησε στις 08.08.2022 και θα διαρκέσει συνολικά 6 εβδομάδες, με λήξη στις 19.09.2022.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο