Επιχειρήσεις

Intracom: Επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ στους μετόχους αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση

tags :
Intracom: Επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ στους μετόχους αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση
Επιστροφή κεφαλαίου αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intracom

Επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intracom την Τετάρτη 27 Ιουλίου.
Στην ανακοίνωση η εταιρεία τονίζει πως το εν λόγω ποσό προκύπτει από την απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των 10.032.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 21/07/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 19 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 30.348.083 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλ. το 36,30% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.
Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκε και ελήφθησαν αποφάσεις επί του 1ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης της από 30.06.2022 Πρόσκλησης, ως ακολούθως :
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα : α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 10.032.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά € 0,12, δηλ. από € 1,00 σε € 0,88 και επιστροφή – καταβολή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας και β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων και την καταβολή του προερχομένου από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.
Eπίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο, σε συνέχεια των ανωτέρω, θα ανέρχεται σε € 73.568.000,00, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,88, η καθεμία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 30.348.083
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 36,30%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 30.348.083
Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.348.083 (100,00%)
Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

www.bankignews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο