Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Στο 8,47% το ποσοστό του Helikon στην Τράπεζα Πειραιώς

Στο 8,47% το ποσοστό του Helikon στην Τράπεζα Πειραιώς
Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), ανέρχονται συνολικά σε 105.922.608

Στο 8,472% έχει ανέλθει το ποσοστό που κατέχει η Helikon Investments στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α (παρ. 6 περ. γ) του Ν. 3864/2010 και κατόπιν της ληφθείσας την 27.06.2022 σχετικής γνωστοποίησης της Helikon Investments Limited λόγω γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από 22.06.2022, μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

  • 61.530.622 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 4,921% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και
  • 24.541.779 (ήτοι 1,963% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 19.850.207 (ήτοι 1,588% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, με ημερομηνίες λήξης την 04/02/2025 και την 04/11/2024 αντίστοιχα.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), ανέρχονται συνολικά σε 105.922.608 ή σε ποσοστό 8,472% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010.

www.bankingnews. gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης