Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Επανέκδοση 15ετούς και 20ετούς ομολόγου από την Ελλάδα στις 30 Μαΐου 2022 για 400 εκατ. ευρώ

Επανέκδοση 15ετούς και 20ετούς ομολόγου από την Ελλάδα στις 30 Μαΐου 2022 για 400 εκατ. ευρώ
Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι: α) έως 250 εκατομμύρια ευρώ για τα ομόλογα λήξης 30 Ιανουαρίου 2037, β) έως 150 εκατομμύρια ευρώ για τα ομόλογα λήξης 30 Ιανουαρίου 2042
Σχετικά Άρθρα

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 θα διενεργηθεί έκτακτη Δημοπρασία για την επανέκδοση των παρακάτω Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: α) σταθερού επιτοκίου 4,00%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2037, β) σταθερού επιτοκίου 4,20%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2042, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στις συγκεκριμένες ομολογιακές εκδόσεις.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι:

α) έως 250 εκατομμύρια ευρώ για τα ομόλογα λήξης 30 Ιανουαρίου 2037, β) έως 150 εκατομμύρια ευρώ για τα ομόλογα λήξης 30 Ιανουαρίου 2042.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 (Τ+5).
Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, για κάθε σειρά ομολόγων, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 30ης Μαΐου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή) για κάθε σειρά ομολόγων.
Η εν λόγω δημοπρασία δε θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ. Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης