Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Trastor: Σημαντική αύξηση κερδών, στα 23 εκατ. ευρώ το 2021

Trastor: Σημαντική αύξηση κερδών, στα 23 εκατ. ευρώ το 2021
Η Trastor ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών και των εσόδων από μισθώματα για το 2021
Σχετικά Άρθρα
Σημαντική αύξηση των καθαρών της κερδών του Ομίλου ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, η Trastor, καθώς αυτά ανήλθαν στα 23 εκατ. ευρώ το 2021, από 3,1 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Trastor A.E.E.A.Π. ανακοινώνει σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου, τα οποία για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε €23,0 εκατ. έναντι €3,1 εκατ. για το 2020.
Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων κατά το 2021 ανήλθαν σε €12,6 εκατ. έναντι €7,7 εκατ. κατά το 2020, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 63,6%.
Μη λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το 2021 σε €6,1 εκατ. έναντι €2,0 εκατ. της περυσινής χρήσης.
Επίσης σημαντική αύξηση κατά 38,7% παρουσίασαν και τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε €18,14 εκατ. έναντι €13,08 εκατ. για την χρήση 2020.
Τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 μείωσαν τα έσοδα του Ομίλου κατά €1,5 εκατ., ήτοι 7,6% των ετήσιων εσόδων του.
Στη χρήση 2021 ο Όμιλος απέκτησε τρία (3) ακίνητα ενώ αγόρασε και το υπόλοιπο 20% επί ακινήτου του οποίου κατείχε ήδη το 80%.
Περεταίρω η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση του 100% των μεριδίων εταιρείας με ιδιόκτητο ακίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επίσης προέβη στην πώληση 10 ακινήτων, με αποτέλεσμα ο Όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2021 να διαθέτει συνολικά 59 επενδυτικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και με συνολική επιφάνεια 220,2 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε €324,9 εκατ. έναντι €301,6 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €23,9 εκατ. έναντι €17,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε €181,1 εκατ. ή €1,201 ανά μετοχή έναντι €1,056 ανά μετοχή της περυσινής χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης