Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Scope: Τα 3 καλά… και τα 3 κακά της Ελλάδας – Τι θα φέρει αναβάθμιση

Scope: Τα 3 καλά… και τα 3 κακά της Ελλάδας – Τι θα φέρει αναβάθμιση

Το σταθερό Outlook αντιπροσωπεύει τη γνώμη της Scope ότι οι κίνδυνοι για τις αξιολογήσεις των κρατών είναι ισορροπημένοι.

Μία ακόμη αξιολόγηση ολοκλήρωσε την 1η Φεβρουαρίου 2022 ο οίκος Scope για την ελληνική οικονομία, χωρίς να λάβει κάποια απόφαση που να δείχνει τις προθέσεις του σχετικά με την πορεία της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Scope βαθμολογεί με BB+ την Ελλάδα, με τις προοπτικές να είναι σταθερές.

Τα καλά…

Η αξιολόγηση της Ελλάδας σε BB+/Stable στηρίζεται σε πολλαπλά πιστωτικά πλεονεκτήματα:
1)Βελτιωμένη ευρωπαϊκή θεσμική υποστήριξη λόγω της κρίσης του Covid-19, με τη μορφή υποστηρικτικών μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
Αυτές περιλαμβάνουν καινοτομίες στα προγράμματα αγορών περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ και προσωρινή χαλάρωση των απαιτήσεων στο πλαίσιο εξασφαλίσεων, όπως το waiver.
Στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Δεκεμβρίου 2021, οι καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του Πανδημικού Προγράμματος Έκτακτων Αγορών (PEPP) ανακοινώθηκε ότι θα διακοπούν από τα τέλη Μαρτίου 2022.
Ωστόσο, οι παρεμβάσεις στην αγορά στο πλαίσιο του PEPP παρατάθηκαν για μεγαλύτερη περιοδικότητα μέσω της ικανότητας επανέναρξης του PEPP ανά πάσα στιγμή με ευελιξία τέτοιων αγορών σε βάθος χρόνου, σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και σε δικαιοδοσίες για την αντιμετώπιση δυσμενών κραδασμών που σχετίζονται με την πανδημία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ του Φεβρουαρίου αύξησε την πιθανότητα ταχύτερης ομαλοποίησης της νομισματικής προσαρμογής.
Τα μέτρα της ΕΚΤ, μαζί με τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ, μετά την έγκριση ενός Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, εδραιώνουν την πρόσβαση στην αγορά, υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους και δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για την ελληνική κυβέρνηση να δαπανά για δημόσιες επενδύσεις.
2)Ενισχυμένο προφίλ του δημόσιου χρέους αντιπροσωπεύει μια πιστωτική ισχύ, που προκύπτει από τα υποστηρικτικά μέτρα για το χρέος των πιστωτών της ζώνης του ευρώ, τις ακόμη μέτριες παγκόσμιες συνθήκες επιτοκίων καθώς και την προληπτική διαχείριση του δημόσιου χρέους.
3)Πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων περιόρισαν τους υψηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και ενίσχυσαν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, ενώ πολιτικές έχουν τεθεί για την κινητοποίηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, μετριάζοντας τα σημεία συμφόρησης που συνδέονται με τις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος και τις διαρθρωτικά χαμηλές επενδύσεις , ενισχύοντας την οικονομική ανάκαμψη (η ανάπτυξη εκτιμάται σε 4,4% το 2022 πριν από 2,5% το 2023, μετά από εκτιμώμενη ανάκαμψη 9,3% το 2021).

Τα κακά…

Ωστόσο, κατά την Scope, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας αμφισβητούνται από:
i)ένα πολύ υψηλό απόθεμα δημόσιου χρέους, που αντιπροσωπεύει μια συνεχιζόμενη ενδεχόμενη ευπάθεια καθώς οι αγορές επανεκτιμούν τον κίνδυνο που σχετίζεται με τον αυξημένο πληθωρισμό, τη σταδιακή εξομάλυνση των πολιτικών της κεντρικής τράπεζας και τη βιωσιμότητα του χρέους των ευάλωτων κρατικών δανειοληπτών της ευρωζώνης
ii)τις αδυναμίες του τραπεζικού τομέα που συνδέονται με τα ακόμη υψηλά αποθέματα NPEs στους ισολογισμούς των εγχώριων τραπεζών, παρά τις ουσιαστικές μειώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, και τον συνεχή κίνδυνο που περιβάλλει τις διασυνδέσεις κρατικών τραπεζών
iii)τις διαρθρωτικές αδυναμίες με τη μορφή του ήπιου μεσοπρόθεσμου δυναμικού ονομαστικής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας, περιορισμένης οικονομικής διαφοροποίησης, δυσκαμψιών στην αγορά εργασίας και αδύναμου εξωτερικού τομέα.
Το σταθερό Outlook αντιπροσωπεύει τη γνώμη της Scope ότι οι κίνδυνοι για τις αξιολογήσεις των κρατών είναι ισορροπημένοι.

Τι θα φέρει την αναβάθμιση

Οι αξιολογήσεις/Προοπτικές θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν, μεμονωμένα ή συλλογικά:
i)Η στήριξη του Ευρωσυστήματος για τα ελληνικά χρεόγραφα να παραμείνει αν και η κρίση θα υποχωρήσει
ii)Η δημοσιονομική εξυγίανση και η οικονομική ανάκαμψη δείχνουν τη συνέχιση μιας ισχυρής και διαρκούς πτωτικής τροχιάς του χρέους.
iii)Οι διαρθρωτικές οικονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες περιορίζονται, αυξάνοντας το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό και ενισχύοντας τη μακροοικονομική βιωσιμότητα.
iv)Οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα μειώθηκαν περαιτέρω, ενισχύοντας την παροχή πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα.

Τι θα φέρει την υποβάθμιση

Αντίθετα, οι αξιολογήσεις/Προοπτικές θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν εάν, μεμονωμένα ή συλλογικά:
i)η στήριξη του Ευρωσυστήματος για το ελληνικό χρέος περιοριζόταν, ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια αγοράς.
ii)οι δημοσιονομικές πολιτικές θα παραμείνουν χαλαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή θα επέλθει νέα οικονομική ύφεση, εμποδίζοντας μια τροχιά μείωσης του δημόσιου χρέους.
iii)η δέσμευση μεταρρυθμίσεων εξασθενεί, όπως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας μειώνοντας τις προοπτικές για τον περιορισμό των μακροοικονομικών ανισορροπιών και υπονομεύοντας την ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στήριξη.
iv)οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα εντείνονται εκ νέου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενδεχόμενων υποχρεώσεων στον ισολογισμό του δημοσίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->