Τελευταία Νέα
Speculator

Με το… πιστόλι στον κρόταφο η αύξηση κεφαλαίου των Ευρωσυμβούλων

Με το… πιστόλι στον κρόταφο η αύξηση κεφαλαίου των Ευρωσυμβούλων
Η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας και οι δεσμεύσεις των μεγαλομετόχων
Σχετικά Άρθρα

Ανάσα ζωής αναζητούν οι Ευρωσύμβουλοι με την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου 1,55 εκ ευρώ που ξεκινά με την αποκοπή δικαιώματος προτίμησης καθώς η οικονομική κατάσταση της εταιρίας δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
Μια αύξηση που δεν ξεκινά με τις καλύτερες των προσδοκιών καθώς μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν κατά το ποσοστό που τους αναλογεί βασικοί μέτοχοι που κατέχουν περί το 25% της εταιρίας ενώ συνολικά οι μεγαλομέτοχοι κατέχουν περί το 53%.
Πάντως η δήλωση περί επάρκειας κεφαλαίου κίνησης όπως καταγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο είναι αποκαλυπτική της κατάστασης που διαμορφώνεται.
Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

«Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου, για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου (βλ. Ενότητα 5, Σημείωση Ορκωτών Ελεγκτών για την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας).
Η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας για τους επόμενους 12 μήνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πλήρη κάλυψη της τρέχουσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Εφόσον καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου στο σύνολο της, η εκδότρια αναμένεται να αντλήσει καθαρά κεφάλαια της τάξεως των 1.527.515,40€ επομένως η εταιρία θα έχει θετικό κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες από την έγκριση του Ενημερωτικού δελτίου.

Εφόσον η αύξηση κεφαλαίου δεν καλυφθεί στο σύνολο της και εφόσον τα έσοδα από την μερική κάλυψη κεφαλαίου δεν επαρκούν για να ισοσκελίσουν το υφιστάμενο έλλειμμα, η Διοίκηση της εταιρίας προτίθεται να υλοποιήσει μέτρα τα οποία θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή.
Συγκεκριμένα:

Α) Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ΕΦΚΑ, νέα ρύθμιση για τις επιχειρήσεις, για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, που δημιουργήθηκαν στο διάστημα της πανδημίας COVID-19 (ήδη στις 2/12/2021, ενεργοποιήθηκε η ρύθμιση των 72 δόσεων για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες).
Η Διοίκηση της εταιρίας προτίθεται να εντάξει την εταιρία σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών της εισφορών προς τον ΕΦΚΑ (μέχρι σήμερα οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, ανέρχονται κοντά στα 400.000 ευρώ και μια ενδεχόμενη ρύθμιση στα πλαίσια της ήδη ενεργής ρύθμισης των 72 δόσεων θα έχει ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν κοντά στις 333.000 χιλ ευρώ στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις), μειώνοντας τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες.

Β) Η Εταιρία θα προχωρήσει σε αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δανείων της επιχείρησης και ενδεχόμενα στη λήψη νέου δανείου.

Γ) Η Εταιρία θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της πιστωτικής της πολιτικής προς τους προμηθευτές /πιστωτές δηλαδή σε επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης.

Δ) Η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι ο όμιλος θα αντλήσει σημαντικά αυξημένη ρευστότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του ιδίου έτους, από την αύξηση της δραστηριότητας της εταιρείας που αναμένεται στο β’ εξάμηνο του 2021 και την ισόποση αύξηση των καθαρών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες.

Ε) Η διοίκηση της εταιρίας θα προβεί σε πρόσθετες ενέργειες λαμβάνοντας μέτρα όπως την αναδιοργάνωση τμημάτων και την μείωση προσωπικού για την περαιτέρω συγκράτηση και μείωση των λειτουργικών δαπανών.

ΣΤ) Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες δεν καλύψουν το έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης, η Διοίκηση θα εισηγηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας»
Μελετώντας τη δήλωση της εταιρίας προκύπτουν ερωτήματα για το κατά πόσο όλες οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν πράξη.

Για παράδειγμα η αναδιοργάνωση των δανείων απαιτεί και τη συναίνεση των τραπεζών που δεν προκύπτει ότι έχει δοθεί ενώ η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών δεν μπορεί να είναι μονομερής.
Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στους προμηθευτές στο εξάμηνο του 2021 η εταιρία εμφανίζει έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα μη τιμολογημένα ύψους 1 εκ ευρώ από 155 χιλιάδες στο τέλος της χρήσης 2020!.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης