Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Attica Συμμετοχών: Από 5/1 η διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων

Attica Συμμετοχών: Από 5/1 η διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων
Από την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης 

Η Attica Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, που έλαβε χώρα την 23η Δεκεμβρίου 2021, εγκρίθηκε η διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων της Εταιρίας συνολικού καθαρού ποσού ύψους Ευρώ 10.790.292,15, ήτοι Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.
Το ως άνω ποσό προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα, δεν υπόκειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί ως καθαρό ποσό στους δικαιούχους.
Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας δικαιούχοι της ως άνω διανομής, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων, είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων- Record Date).
Από την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021
(Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης αυτής της χρηματικής διανομής.

Η καταβολή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις. 2. Ειδικά στις περιπτώσεις της χρηματικής καταβολής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς.
  2. Διευκρινίζεται προς τους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που δικαιούνται παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τους τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
    Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο τηλέφωνο 210 891 9180 ή στο email: kokka@attica-group.com.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->