Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μικρή βελτίωση των μεγεθών στο 9μηνο του 2021 για την Intracom

tags :
Μικρή βελτίωση των μεγεθών στο 9μηνο του 2021 για την Intracom

Στα 336,1 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις στο 9μηνο του 2021, έναντι πωλήσεων 312,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020

Οι καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης νέων κατασκευαστικών έργων, καθώς και οι χαμηλοί ρυθμοί δημοπράτησης νέων έργων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, συνέχισαν να επηρεάζουν τα βασικά μεγέθη του Ομίλου Intracom και κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2021, μέσω της επίδρασης στην κατασκευαστική του δραστηριότητα.

Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, μετριάζοντας τις μέχρι σήμερα απώλειες.
Η τεχνολογική δραστηριότητα του Ομίλου, μέσω της INTRACOM DEFENSE και INTRASOFT INTERNATIONAL, δεν υφίσταται επίδραση λόγω της πανδημίας.
Image

Σε αποτέλεσμα των παραπάνω, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 336,1 εκατ. έναντι €312,6 εκατ. το εννεάμηνο 2020, και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 10,5 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών, δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ενώ αναμένεται να έχουν περιορισμένη μόνο επίδραση στα περιθώρια της INTRACOM DEFENSE.
Η απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων μέσω προγραμμάτων ΣΕΣ και του Ταμείου Ανάπτυξης, όπως επίσης και η θέσπιση διαδικασίας αναθεώρησης τιμών έργων, αναμένεται να βελτιώσουν άμεσα τους όρους παραγωγής των έργων που εκτελούνται και την αντίστοιχη κερδοφορία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
Image

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά το Q3 2021 ανήλθε σε €201 εκατ. μειωμένος κατά € 3,9 εκατ.
Στις 30/9/2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της INTRASOFT INTERNATIONAL ανερχόταν σε €875 εκατ., της INTRACOM DEFENSE σε €95 εκατ. και της INTRAKAT σε €419 εκατ., ενώ έως σήμερα ο Όμιλος INTRAKAT έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους €382 εκατ. για τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.

Σημαντικά γεγονότα μετά την παρέλευση του εννεαμήνου.

Την 1η Νοεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η πώληση κατά 100% των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL στην NETCOMPANY. Το τίμημα για το σύνολο των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL ανήλθε σε € 184,6 εκατ., το οποίο περιλαμβάνει καταβολή μετρητών ύψους € 166,6 εκατ. και μεταβίβαση μετοχών της αγοράστριας εταιρείας αξίας € 18 εκατ.
Από το σύνολο των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL, ποσοστό 91,74% ανήκε στην INTRACOM TECHNOLOGIES Sarl. Η εταιρεία έχει ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με την από 1/11/2021 ανακοίνωση.
Ως συνέπεια των παραπάνω, τα οικονομικά αποτελέσματα της INTRASOFT INTERNATIONAL ενοποιούνται στον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS μέχρι και την 31/10/2021, ενώ στα ετήσια ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου, η αντίστοιχη δραστηριότητα θα περιληφθεί στις διακοπείσες δραστηριότητες, ακολουθούμενη και από το αποτέλεσμα της συναλλαγής.
Επιπλέον, όπως γνωστοποιήθηκε και με την από 30/11/2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, η INTRADEVELOPMENT, θυγατρική του Ομίλου INTRACOM, ολοκλήρωσε την πώληση της συμμετοχής της στην Devenetco Ltd., ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας στο ‘Καλό Λιβάδι’ Μυκόνου, στο οποίο αναπτύσσεται Resort Hotel. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής για την INTRADEVELOPMENT ανήλθε σε € 32,4 εκατ.
Οι παραπάνω εξελίξεις ενισχύουν σημαντικά τα διαθέσιμα του Ομίλου, και κατ’επέκταση θα έχουν σημαντική επίδραση στον καθαρό δανεισμό τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και του Ομίλου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης