Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Παπουτσάνης: Στις 3/11 η έναρξη πληρωμής του μερίσματος 0,02 ευρώ/μετοχή

Παπουτσάνης: Στις 3/11 η έναρξη πληρωμής του μερίσματος 0,02 ευρώ/μετοχή
Παπουτσάνης: Η 3η/11 ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος

Η 27/10/2021 ορίζεται ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, όπως ανακοίνωσε η Παπουτσάνης.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων στις 29/10/2021 (Record Date).
Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 3/11/2021.
Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

  • Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της
  • Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 3/11/2022).
Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2020 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 01 Οκτωβρίου 2021 βάσει της διάταξης του άρθρου 162 παρ. 3 ν.4548/2018, το συμπληρωματικό μέρισμα της χρήσης 2020 καθορίστηκε σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.
Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,019 Ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.
Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement