Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ: Κέρδη 20,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2021

tags :
ΑΔΜΗΕ: Κέρδη 20,6 εκατ. ευρώ στο  α’ εξάμηνο 2021
Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3% έναντι 20 εκατ. το α' εξάμηνο 2020. Για τον όμιλο τα έσοδα έφτασαν τα 137,9 εκατ. ευρώ.
Σχετικά Άρθρα

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 20,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.
Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 311 χιλ. ευρώ έναντι 173 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 73 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και κατά 60 χιλ. ευρώ σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Εταιρεία στις διατάξεις του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση
Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 61 χιλ. ευρώ χαμηλότερα κατά 56,7% έναντι 141 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020, μείωση που οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30.06.2021 ανέρχονταν σε 28,2 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.
Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3% έναντι 20 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020.
Η Εταιρεία στις 13.09.2021 διένειμε υπόλοιπο μερίσματος για την χρήση 2020 και προμέρισμα για την χρήση 2021.
Το ποσό του μερίσματος εγκρίθηκε στις 14.07.2021 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 4.152.800 ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή.
Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2021 ύψους 19.812.800 ευρώ ή 0,085 ευρώ ανά μετοχή το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 69/08.07.2021 συνιστώντας συνολική καταβολή 23.965.600 ή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

www.bankinngews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης