Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Alpha Bank: Στο 9% το ποσοστό του ΤΧΣ

Alpha Bank: Στο 9% το ποσοστό του ΤΧΣ
Το ΤΧΣ από την 13.7.2021 κατέχει 211.138.299 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές στην Alpha Bank
Ποσοστό 9% ή 211.138.299 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, κατέχει το ΤΧΣ στην Alpha Bank, από τις 13 Ιουλίου 2021.
Ειδικότερα, η Alpha
Υπηρεσιών & Συμμετοχών Α.Ε.(η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του
Ν.3556/2007,όπωςισχύει, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησηςτου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την 15.7.2021, το τελευταίο κατέχει άμεσα από την 13.7.2021, 211.138.299κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 9% επί του συνόλου κοινών μετοχών έκδοσηςτης Εταιρείας.
Από το ως άνω σύνολο μετοχώντηςΕταιρείαςπου κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 169.174.167 μετοχέςυπόκεινται στους διαλαμβανομένους στο άρθρο 7α του Ν.3864/2010 περιορισμούς.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης