Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Μεταξύ 1 και 1,05 ευρώ η τιμή της αύξησης της Alpha – Σε τι εύρος υποβάλλουν προσφορές οι ξένοι; - Τι ισχύει για τους μικρομετόχους;

Μεταξύ 1 και 1,05 ευρώ η τιμή της αύξησης της Alpha – Σε τι εύρος  υποβάλλουν προσφορές οι ξένοι; - Τι ισχύει για τους μικρομετόχους;
Από την συμπεριφορά της πρώτης ημέρας φαίνεται ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η τελική τιμή της αύξησης να καθοριστεί μεταξύ του εύρους 1 με 1,05 ευρώ
Σχετικά Άρθρα

Μεταξύ 1 με 1,05 ευρώ φαίνεται ότι θα προσδιοριστεί η τιμή της αύξησης κεφαλαίου της Alpha bank με βάση τις πρώτες ενδείξεις από τις προσφορές κυρίως των ξένων επενδυτών.
Με βάση πληροφορίες κατά την πρώτη ημέρα υποβλήθηκαν προσφορές στις εξής τιμές από ξένους επενδυτές.

  • Αξιόλογο ποσοστό επενδυτών υπέβαλλε προσφορές για την αύξηση κεφαλαίου στα 0,90 ευρώ.
  • Επίσης αξιόλογο ποσοστό προσφορών υποβλήθηκαν στο 1 ευρώ.
  • Υπήρξαν και προσφορές στο 1,10 ευρώ από το εξωτερικό αλλά ήταν οι λιγότερες.


Από την συμπεριφορά της πρώτης ημέρας φαίνεται ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η τελική τιμή της αύξησης να καθοριστεί μεταξύ του εύρους 1 με 1,05 ευρώ, δεν αποκλείεται και το 1,10 ευρώ αλλά μειώνονται οι πιθανότητες, πάντα με βάση τα δεδομένα της πρώτης ημέρας. 
Η συνδυαστική δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2021.

Τι ισχύει για τους μικρομετόχους;

Παράλληλα, όπως έχει ανακοινωθεί, αν και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) γίνεται χωρίς τα τυπικά δικαιώματα προτίμησης, η Alpha Bank έχει μεριμνήσει ώστε οι νέες μετοχές να κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης προς τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου και αιτούνται να εγγραφούν για νέες μετοχές κατ’ αναλογία με την υφιστάμενη συμμετοχή τους, θα είναι τέτοια ούτως ώστε το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha bank να παραμένει αμετάβλητο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.
Επί της ουσίας, η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή διασφαλίζει ότι οι κατ’ αναλογία συμμετέχοντες μέτοχοι διατηρούν το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αμετάβλητο.

Για τη διευκόλυνση της εγγραφής των ιδιωτών επενδυτών, η Alpha bank όρισε ως ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών το 1,20 ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι η τελική τιμή θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha bank, βάσει αποτελεσμάτων διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) που διεξάγεται, παράλληλα με την δημόσια προσφορά, στο εξωτερικό.

Στην πράξη, οι υφιστάμενοι μέτοχοι που επιθυμούν να διατηρήσουν το ποσοστό τους στην Alpha bank (pro rata), δεσμεύονται για ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό τους επί των 800 εκατ. ευρώ της αύξησης και τους αποδίδεται, αρχικώς, ένας αριθμός μετοχών βάσει της ανώτατης τιμής του 1,20 ευρώ.
Αν και το ποσό που θα καταβάλουν, εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν τα ποσοστά τους, δεν μεταβάλλεται, ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα λάβουν τα εξαρτηθεί από το ύψος της τιμής διάθεσης βάσει του book building.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Μέτοχος με 10.000 μετοχές που επιθυμεί να διατηρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του με 10.000 μετοχές αντιστοιχεί στον εν λόγω μέτοχο το 0,000647% της Alpha bank προ αύξησης κεφαλαίου. Συνεπώς, για να διατηρήσει το ποσοστό θα πρέπει να εγγραφεί για μετοχές αξίας 5.174 ευρώ (800 εκατ Χ 0,000647%).
Με την ανώτατη τιμή των 1,20 ευρώ αντιστοιχούν 4.312 νέες μετοχές. Εάν η τιμή διάθεσης είναι 1,15 ευρώ θα λάβει 4499 μετοχές ενώ με τιμή διάθεση 1,10 ευρώ θα λάβει 4704 μετοχές.
Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει δεσμευτεί η Alpha bank, ο μέτοχος με την τελική εκκαθάριση της συναλλαγής, μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα διασφαλίσει τα δικαιώματά του έναντι του ποσού των 5.174 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των νέων μετοχών που θα λάβει.
Η τράπεζα, από την πλευρά της, θα πιστώσει στο λογαριασμό του δικαιούχου τυχόν μικρά ποσά από την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών που θα υπάρξει.

Μέτοχος με 150.000 μετοχές που επιθυμεί να υπερ-εγγραφεί για μεγαλύτερο ποσοστό.
Με 150.000 μετοχές στον εν λόγω μέτοχο αντιστοιχεί το 0,0097% της Alpha bank προ της αύξησης κεφαλαίου.
Συνεπώς, για να διατηρήσει το ποσοστό θα πρέπει να εγγραφεί για μετοχές αξίας 77.620 ευρώ (800 εκατ Χ 0,0097%).
Ο ίδιος επιθυμεί να συμμετέχει με το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ, ζητώντας δηλαδή πρόσθετες μετοχές.
Ως προς το βασικό του ποσοστό, στην ανώτατη τιμή του 1,20 αντιστοιχούν 64.684 νέες μετοχές.
Εάν η τιμή διάθεσης είναι 1,15 ευρώ θα λάβει 67.496 μετοχές, με τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ θα λάβει 70.564 μετοχές ενώ εάν η τιμή της αύξησης κεφαλαίου καθοριστεί στο 1 ευρώ θα λάμβανε 77.620 μετοχές.
Η Τράπεζα, δηλαδή, θα διασφαλίσει πλήρως το pro rata ποσοστό του μετόχου.
Ως προς το επιπλέον ποσό των 22.400 ευρώ με το οποίο ο εν λόγω μέτοχος επιθυμεί να μετέχει, αυτό μπορεί να του διατεθεί εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές.
Διευκρινίζεται ότι, οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το πέρας της Συνδυαστικής Προσφοράς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άποψη των Γενικών Συντονιστών σε σχέση με τα επίπεδα τιμών, τη ζήτηση από μακροπρόθεσμους («buy and hold») επενδυτές και τη συναλλακτική δραστηριότητα μετά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Μέτοχος με 350.000 μετοχές που επιθυμεί να μετέχει κατά το 50% στην αύξηση κεφαλαίου με 350.000 μετοχές στον εν λόγω μέτοχο αντιστοιχεί το 0,0226% της Alpha bank προ της αύξησης κεφαλαίου.
Συνεπώς, για να διατηρήσει το ποσοστό θα πρέπει να εγγραφεί για μετοχές αξίας 181.114 ευρώ (800 εκατ Χ 0,00226%).
Ο ίδιος επιθυμεί να συμμετέχει με το συνολικό ποσό των 90.000 ευρώ, ζητώντας δηλαδή να ασκήσει το 50% σχεδόν των δικαιωμάτων του.
Ως νυν μέτοχος, έχει διασφαλίσει την κατά προτεραιότητα κατανομή του ποσοστού που επιθυμεί, συνεπώς θα λάβει τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στις 90.000 ευρώ (ενδεικτικά 75.000 τεμάχια στο 1,20 ευρώ, 81.818 τεμάχια στο 1,10 ευρώ κ.ο.κ.)
Alphaaaaaa2_2.png

Alphhaaaaa4_1.png
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης