Επιχειρήσεις

ΕΥΑΘ: Στα 11,86 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη του 2020

tags :
ΕΥΑΘ: Στα 11,86 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη του 2020
Tα αποτελέσματα είναι μειωμένα, λόγω της υγειονομικής κρίσης
Στα 11,86 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα κέρδη μετά από φόρους της ΕΥΑΘ το 2020, ενώ ο κύκλος εργασίας σημείωσε πτώση 1,07% στα 71,9 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΥΑΘ σε ανακοίνωσή της, τα αποτελέσματα είναι μειωμένα, λόγω της υγειονομικής κρίσης, ωστόσο η εταιρεία τονίζει πως παρά τη δύσκολη συγκυρία τα οικονομικά δεδομένα επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση χωρίς σημαντικές επιδράσεις επί των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τη ρευστότητα της.

Τα βασικά μεγέθη:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 71.911 χιλ. έναντι € 72.686 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 1,07 %, λόγω μείωσης της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 27.621 χιλ. έναντι € 29.069 χιλ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 4,98 %, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους, από τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας (από 15% σε 5%).

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 16.709 χιλ. έναντι € 20.652 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 19,09 %.

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 11.868 χιλ. έναντι € 14.658 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,03 %.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 22.606 χιλ. έναντι € 25.925 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,80 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 81.916 χιλ. έναντι € 75.844 χιλ αυξημένα κατά 8,01 %.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2020 σε € 185.394 χιλ.

Η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα υψηλά ταμειακά της διαθέσιμα, επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της σχεδίου, με έμφαση σε σημαντικά έργα υποδομής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης