Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Παπουτσάνης: ΕΓΣ στις 5/5 για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

Παπουτσάνης: ΕΓΣ στις 5/5 για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών
Μέσω της τηλεδιάσκεψης
Σχετικά Άρθρα

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τις και τους κ.κ. μετόχους την 5.5.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2020, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2020 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το έτος 2020.
4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας έτους 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
8. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας.
10. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.
11. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
12. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης