Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: H ICAP διατηρεί στο «Α» την πιστοληπτική ικανότητα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: H ICAP διατηρεί στο «Α» την πιστοληπτική ικανότητα
H ICAP διατηρεί στο «Α» την πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Την διατήρηση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την εταιρεία ICAP Group A.E. και την  διαβάθμιση της εκ' νέου σε Α γνωστοποίησε σήμερα η "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.", βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων, που απορρέουν από τα Προγράμματα Έκδοσης των δύο Κοινών Ομολογιακών της Δανείων (ΚΟΔ 2018 και ΚΟΔ 2020), ύψους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120.000.000 €) και πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (500.000.000 €) αντίστοιχα.


Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σε Α (όπως αναφέρεται στην έκθεση της  ICAP με ημερομηνία 26/3/2021) βασίζεται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

-        τη στρατηγική απόφαση του Ομίλου για αλλαγή της συμμετοχής των τομέων δραστηριοποίησης στα συνολικά έσοδα με σταδιακή μείωση του κατασκευαστικού κλάδου και αύξηση της συνεισφοράς ΑΠΕ και Παραχωρήσεων, τομείς που έχουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας.
-        τη μακρόχρονη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, ο οποίος, λόγω της φύσης της δραστηριότητας παρέχει σταθερό cash flow, ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες.
-        την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής του τομέα των ΑΠΕ το 2020 σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου υπολοίπου του κατασκευαστικού τομέα του Ομίλου (1,5δις Ευρώ/30.09.20), περίπου 3δις Ευρώ κατά το πρώτο 3μηνο του 2021.
-        την επιτυχημένη έκδοση επταετούς Ομολόγου 500εκ. Ευρώ, η οποία θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.
-        τον ικανοποιητικό δείκτη ταμειακής ρευστότητας, την εύκολη πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης καθώς και το γεγονός ότι η ωρίμανση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου θα επιτρέψει δυνητικά την ταχύτερη απομόχλευση του ισολογισμού του Ομίλου.

Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραµένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης