Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες – Πιθανό κύμα 2021 και 2022 – Πως δομείται ο Ηρακλής 2

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες – Πιθανό κύμα 2021 και 2022 – Πως δομείται ο Ηρακλής 2
Οι κεφαλαιακές ενισχύσεις έχουν τον χαρακτήρα των αυξήσεων κεφαλαίου, προσθέτουν κεφάλαιο χωρίς να εγείρεται θέμα ανακεφαλαιοποίησης όπου αμφισβητούνται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας
Σχετικά Άρθρα

Η ελληνική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις τράπεζες, αναφέρει αξιωματούχος τονίζοντας ότι το 2021 και 2022 θα υπάρξουν κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων.
Πέραν από την Πειραιώς που θα ανακοινώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,1 με 1,3 δισεκ. ευρώ μέσα Μαρτίου 2021 για να την υλοποιήσει έως τέλη Απριλίου 2021, φαίνεται ότι και άλλες τράπεζες επεξεργάζονται σχέδια αυξήσεων που θα υλοποιηθούν είτε το 2021, είτε το 2022.
Οι κεφαλαιακές ενισχύσεις έχουν τον χαρακτήρα των αυξήσεων κεφαλαίου, προσθέτουν κεφάλαιο χωρίς να εγείρεται θέμα ανακεφαλαιοποίησης όπου αμφισβητούνται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Μετά την Πειραιώς θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις κεφαλαίου

Μετά την αύξηση της Πειραιώς, η οποία θα είναι επιτυχής, γιατί με την συμμετοχή του δημοσίου μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και διεθνών επενδυτών θα αποδειχθεί ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία είναι διατεθειμένοι οι ξένοι να τα επενδύσουν στις ελληνικές τράπεζες.

Η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς θα είναι σηματωρός για τις τράπεζες


1)Γιατί θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κεφάλαια που θέλουν να επενδύσουν στις τράπεζες
2)Είναι μια καλή ευκαιρία για τις τράπεζες να βρουν νέους μετόχους και να αναδιαρθρώσουν τις μετοχικές τους συνθέσεις
3)Η σταδιακή μείωση – αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες δεν θα σημειωθεί μόνο με placement αλλά και με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
4)Οι τράπεζες με τις αυξήσεις κεφαλαίου προσθέτουν νέο χρήμα με το οποίο θα μειώσουν την δυσμενή σχέση DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προς ίδια κεφάλαια
5)Αυξάνουν τα κεφαλαιακά τους μαξιλάρια τα οποία θα πληγούν τόσο λόγω των τιτλοποιήσεων όσο και λόγω του δυσμενούς σεναρίου του stress tests της ΕΚΤ και EBA που θα ανακοινωθεί τέλη Ιουλίου 2021.
6)Οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν τα νέα τους κεφάλαια για αναπτυξιακούς σκοπούς και όχι για εξυγίανση καθώς αυτή με τον Ηρακλή 2 βρίσκεται στην τελική φάση.

Οι διεθνείς επενδυτές θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει κρυφές επενδυτικές αξίες

Οι διεθνείς επενδυτές αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει κρυφές αναπτυξιακές αξίες και μπορεί να αποτελέσει recovery story, ιστορία ανάκαμψης μέσω των τραπεζών.
Επενδυτικές τράπεζες αναφέρουν στις επαφές τους με την κυβέρνηση ότι με την εξυγίανση που συντελείται καθώς από 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα (NPEs) θα βρεθούν οι ελληνικές τράπεζες με 18-16 δισεκ. έως τα μέσα του 2022 θα έχει συντελεστεί ένας άθλος που πρέπει να προβληθεί διεθνώς.

Η κυβέρνηση φέρνει νέους νόμους για ΤΧΣ, BRRD και DTC

H κυβέρνηση στο πλαίσιο της πολιτικής μεταρρυθμίσεων που ακολουθεί στις τράπεζες φέρνει νόμους που θα αλλάξουν τα δεδομένα στον κλάδο.
1)Ως γνωστό έως τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν γνωμοδοτήσει η ΕΚΤ και οι θεσμοί για τον νέο νόμο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με το νέο νόμο το ΤΧΣ που διαθέτει 5,5 δισεκ. κεφάλαια θα μπορεί να συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου της Πειραιώς αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν.
2)Φέρνει νέο νόμο που ενσωματώνει πλήρως τις οδηγίες της BRRD που εστιάζει στα ζητήματα κρατικής βοήθειας state aid και εξυγίανσης δηλαδή resolution.
Να σημειωθεί ότι η διαδικασία της εξυγίανσης περιλαμβάνει και το γνωστό bail in δηλαδή την υποχρεωτική συμμετοχή μετόχων, ομολογιούχων και καταθετών στην εξυγίανση μιας τράπεζας.
3)Εξετάζει τροποποιητικό νόμο που θα παρέχει διευκολύνσεις στο ζήτημα του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Οι ελληνικές τράπεζες σε σύνολο 27 δισεκ. κεφαλαίων διαθέτουν 15,4 δισεκ. DTC δηλαδή χαμηλής ποιότητας κεφάλαια.
Το DTC είναι υποχρέωση του κράτους προς τις τράπεζες η οποία συμψηφίζεται είτε με κέρδη είτε με ζημίες.
Όταν οι τράπεζες εμφανίσουν κέρδη συμψηφίζουν DTC με φορολογία.
Όταν εμφανίζουν ζημίες, συμψηφίζουν το DTC με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Πως θα δομείται ο Ηρακλής 2;

Όπως έχει τονιστεί ο Ηρακλής 2 που θα ενεργοποιηθεί 12 Απριλίου 2021 θα επιτρέπει στις ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν την πολιτική μείωσης των προβληματικών τους δανείων μέσω τιτλοποιήσεων και παρεχόμενων κρατικών εγγυήσεων.
Ήδη από τον Ηρακλή 1 τιτλοποιήθηκαν προβληματικά δάνεια κοντά 30 με 32 δισεκ. και παρασχέθηκαν κρατικές εγγυήσεις 12 δισεκ.
Μετά την Eurobank 7,5 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs, Alpha bank με το Galaxy 10,8 δισεκ. Εθνική με το Frontier ύψους 6,1 δισεκ. και της Πειραιώς με δύο τιτλοποιήσεις 2 και 5 δισεκ. συγκεντρώνονται περίπου 30 δισεκ. NPEs.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς υπέβαλλε αίτημα στις 18 Φεβρουαρίου για παροχή εγγύησης για τιτλοποίηση 5 δισεκ. ευρώ ονόματι Vega για την οποία θα δοθεί κρατική εγγύηση για κύριο ομόλογο που θα εκδώσει ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ τις προσεχείς ημέρες.

Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες με τον Ηρακλή 2

Πειραιώς δύο τιτλοποιήσεις
7 δισεκ. NPEs έως τον Ιούνιο 2021
7 δισε NPEs έως το α΄ τρίμηνο του 2022 στην οποία περιλαμβάνονται «καλής ποιότητας» προβληματικά δάνεια
Eurobank τιτλοποίηση 1,5 δισεκ. η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του Καλοκαιριού 2021
Alpha bank τιτλοποίηση 5 δισεκ. ευρώ
Εθνική τράπεζα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην υλοποιήσει άλλη τιτλοποίηση αλλά εάν το πράξει θα είναι ύψους 2 δισεκ.

Άθροισμα τιτλοποιήσεων

Τα NPEs ανέρχονται σε 64 δισεκ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.
Αφαιρώντας τιε τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί και κλείνουν τυπικά προσεχώς τα NPEs θα μειωθούν στα 42 δισεκ. ευρώ.
Θα ακολουθήσουν τουλάχιστον 23 δισεκ. τιτλοποιήσεις θα απομείνουν 18-19 δισεκ. προβληματικά δάνεια και αφαιρώντας και αυτά που μειώνονται από οργανικές κινήσεις θα περιοριστούν στα 15 δισεκ. ευρώ ενώ κάποια στιγμή τα προβληματικά ανοίγματα ήταν 106 δισεκ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης