Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Moody's: Τα νέα NPEs λόγω πανδημίας ανακόπτουν την ανάκαμψη των ελληνικών τραπεζών

Moody's: Τα νέα NPEs λόγω πανδημίας ανακόπτουν την ανάκαμψη των ελληνικών τραπεζών
Το πρόβλημα ποιότητας ενεργητικού θα είναι πιο έντονο για την Πειραιώς

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), λόγω της κρίσης της πανδημίας, ανακόπτουν τις προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους.
Αυτό αναφέρει η τελευταία 3σέλιδη ανάλυση της Moody's με τίτλο "Projected rise in nonperforming loans will constrain Greek banks' efforts to improve asset quality" (Η προβλεπόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα περιορίσουν τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών τραπεζών) που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr.

Οι εκτιμήσεις

Στις 21 Ιανουαρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος (BoG) στην τελευταία έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας προέβλεψε ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών θα αυξηθούν κατά περίπου 8- 10 δισ. ευρώ το 2021
Τα μορατόρια που σχετίζονται με την πανδημία και τα μέτρα στήριξης λήγουν.
Τα υψηλότερα NPE θα ασκήσουν επιπλέον πίεση στα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για μείωση του υψηλού αποθέματος αυτών των ανοιγμάτων, που ανήλθαν σε 58,7 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, ή 35,8% των συνολικών ακαθάριστων δανείων, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με το μέσο όρο περίπου 3% για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Πλήγμα και για τις 4 συστημικές τράπεζες

Το κύμα των νέων NPE θα χτυπήσει και τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες που καλύπτει η Moody's, των οποίων τα δάνεια που βρίσκονται σε μορατόριουμ πληρωμών να κυμαίνεται μεταξύ 3,5 δισ. ευρώ και 5,5 δισ.ευρώ.
Ωστόσο, το πρόβλημα ποιότητας ενεργητικού θα είναι πιο έντονο για την Πειραιώς (Caa2 stable, caa21), η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε 15 δισ. ευρώ pro forma NPEs για την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσής της το Δεκέμβριο, και μικρότερο για τη Eurobank (Caa1 positive / (P) Caa1, caa1), η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε εγχώρια NPE περίπου 5,5 δισ. ευρώ μετά την τιτλοποίηση των NPE περίπου 6,8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.
Τα νέα NPEs θα έχουν επίσης επιπτώσεις για την Alpha Bank (Caa1 stable / (P) Caa1, caa1) και την Εθνική Τράπεζα (Caa1 / Caa1 stable, caa1).
Και οι δύο αναμένουν να ολοκληρώσουν σημαντικές τιτλοποιήσεις NPE το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και να μειώσουν το απόθεμά τους σε περίπου 8,9 δισ. ευρώ για την πρώτη (από 18,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2020) και σε περίπου 4,3 δισ. ευρώ για τη δεύτερη (από 10,3 δισ. ευρώ).
moodys_28-1.JPG
Τα μέτρα από τις αρχές

Η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε μορατόριουμ πληρωμών για συγκεκριμένους πιστωτές, ως μέρος της αντίδρασής της στην πανδημία, με περίπου 21 δισ. ευρώ ή περίπου το 12% των συνολικών δανείων να υπόκεινται στα νέα μέτρα.
Η κάθε τράπεζα καθόρισε τη διάρκεια του μορατόριουμ σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε δανείου, αν και οι περισσότερες αναβολές πληρωμών είτε έληξαν στο τέλος του 2020 είτε θα λήξουν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του.
Τα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν το 40% των δανείων υπό μορατόριουμ και τα δάνεια σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το υπόλοιπο 60%.
Η κυβέρνηση εισήγαγε επίσης ένα πρόγραμμα επιδότησης "ΓΕΦΥΡΑ" μεταξύ μορατόριουμ και πληρωμών σύμφωνα με τα οποία η πολιτεία παρέχει τις δόσεις εννέα μηνών ως επιδότηση για υποθήκες στην πρώτη κατοικία.
Σύμφωνα με τη Moody's, εκτιμάται ότι περίπου 3 δισ. ευρώ ενυπόθηκα δάνεια υπό μορατόριουμ είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα επιδότησης.
Ο κλάδος της φιλοξενίας και του τουρισμού έχει έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία και αντιπροσωπεύει το 33% των δανείων υπό μορατόριουμ.
Το εμπόριο και οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 29% και οι κατασκευές το 12%.

Οι εκτιμήσεις

Περισσότερο από το 80% των δανείων υπό μορατόριουμ κατηγοριοποιήθηκαν ως εξυπηρετούμενα πριν από τις σχετικές αιτήσεις για το πρόγραμμα αναβολής δόσεων και αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% των συνολικών δανείων με απόδοση στο σύστημα.
Επιπλέον, το 34% των δανείων υπό μορατόριουμ έχουν κατηγοριοποιηθεί ως δάνεια στο «Στάδιο 2» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, δείχνοντας αυξημένο κίνδυνο αθέτησης.
Σύμφωνα με τα μακροοικονομικά μοντέλα της ΤτΕ και τις προσδοκίες, περίπου 8- 10 δισ. ευρώ από αυτά τα δάνεια θα αποπληρωθούν το 2021, αυξάνοντας το απόθεμα των NPEs, θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα του ενεργητικού τους.
moodys_28-1b.JPG

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης