Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Εσωτερικές ανακατανομές μετοχών των οικογενειών Λασκαρίδη στην Λάμψα

Εσωτερικές ανακατανομές μετοχών των οικογενειών Λασκαρίδη στην Λάμψα
Εσωτερικές ανακατανομές των οικογενειών Λασκαρίδη, με ουσιαστική ενίσχυση της συμμετοχής της ευρύτερης οικογένειας του κ. Αθανασίου Λασκαρίδη, επισημαίνει η εταιρεία Λάμψα
Οι ανακοινωθείσες σήμερα 20/1 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της Λάμψα αποτελούν απλώς εσωτερικές ανακατανομές των οικογενειών Λασκαρίδη, με ουσιαστική ενίσχυση της συμμετοχής της ευρύτερης οικογένειας του κ. Αθανασίου Λασκαρίδη και δεν μεταβάλλουν αλλά ενισχύουν το δεσμό τους με την εταιρεία, ενώ αποτελούν εγγύηση για τη συνέχισή του και στις επόμενες γενιές, αναφέρει η εταιρεία.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έλαβε την παρακάτω γνωστοποίηση:

Επιστολή του μετόχου NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί μεταβολής μεγαλύτερης από 3% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας.
Διάθεση 1.225.759 μετοχών στην εταιρεία SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος.
Η NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γΆ του Ν. 3556/2007, από την GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος, η οποία κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD.

Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες

Ημερομηνία Συναλλαγής: 20 Ιανουαρίου 2021
Κατηγορία μετοχών: GRF128003001
Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή:
Αριθμός Μετοχών: 6.607.034
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 6.607.034
% Δικαιωμάτων Ψήφου: 30,93%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών: 6.607.034
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 6.607.034
% Δικαιωμάτων Ψήφου: 30,93%
Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :
Αριθμός Μετοχών: 5.381.275
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 5.381.275
% Δικαιωμάτων Ψήφου: 25,19%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών: 5.381.275
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 5.381.275
% Δικαιωμάτων Ψήφου: 25,19%
Επιπλέον, επιστολή της GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, μοναδικής μετόχου της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί υπέρβασης του ορίου του 25% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με απόκτηση ποσοστού 25,19% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, μέσω της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο.

Η GURI ENTERPRISES COMPANY LTD έχει μοναδικούς μετόχους τους:

ΧΛΟΗ-ΜΑΡΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 33,30%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70%
ΟΔΥΣΣΕΑ-ΑΝΤΩΝΙΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ-ΚΙΜΩΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70% και
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,60%.
Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ασκεί έλεγχο επί της GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3556/2007.

Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες:

Ημερομηνία Συναλλαγής: 20Ιανουαρίου 2021
Κατηγορία μετοχών: GRF128003001
Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή:
Αριθμός Μετοχών: 0
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 0
% Δικαιωμάτων Ψήφου: 0,00%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών : 0
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 0
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 0,00%
Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή:
Αριθμός Μετοχών : 5.381.275
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών: 5.381.275
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 5.381.275
% Δικαιωμάτων Ψήφου: 25,19%
Αντίστοιχα, επιστολή του μετόχου SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί υπέρβασης του ορίου του 5% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με απόκτηση ποσοστού 5,74% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη. Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες:
Απόκτηση 1.225.759 μετοχών από την NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος.
Η SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3556/2007, από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, ο οποίος κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021
Κατηγορία μετοχών: GRF128003001
Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :
Αριθμός Μετοχών: 404.925
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 404.925
% Δικαιωμάτων Ψήφου: 1,89%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών : 404.925
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 404.925
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 1,89%
Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :
Αριθμός Μετοχών : 1.630.684
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 1.630.684
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 7,63%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών: 1.630.684
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 1.630.684
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 7,63%
Επιπλέον, επιστολή της GREFENCO HOLDINGS LTD, μοναδικής μετόχου της HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με έδρα την Κύπρο, περί μεταβολής του ελέγχου της εταιρείας. Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες:
Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχε και κατέχει 1.762.550 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και ανήκει σε ποσοστό 100% στην GREFENCO HOLDINGS LTD, ο έλεγχος της οποίας όμως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του Ν.3556/2007, μεταβλήθηκε από κοινό με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη σε αποκλειστικό από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης