Επιχειρήσεις

Το δημόσιο θα δώσει 120 εκατ ευρώ στην Aegean και θα πάρει warrants.... αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά

Το δημόσιο θα δώσει 120 εκατ ευρώ στην Aegean και θα πάρει warrants.... αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά
Θολό τοπίο από την ανακοίνωση της εισηγμένης - Οι επιπτώσεις στη διαπραγμάτευση της μετοχής
Θολό τοπίο δημιουργούν οι ανακοινώσεις στις 23 Δεκεμβρίου 2020 για την ενίσχυση της Aegen Airlines καθώς φαίνεται ότι το ελληνικό δημόσιο όχι μόνο θα καταβάλλει στην εταιρία αποζημίωση 120 εκ ευρώ για τη ζημία που υπέστη από την κρίση του Covid-19 αλλά δεν θα λάβει παρά μόνο warrants γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί στο τέλος της ημέρας να πάρει πίσω μηδέν από τα χρήματα που έβαλε.

Τι ακριβώς όμως σημαίνει ότι το δημόσιο θα πάρει warrants;

Θα πάρει το δικαίωμα να αγοράσει προκαθορισμένο αριθμό μετοχών, σε προκαθορισμένη τιμή και μάλιστα διάστημα 2 έως 5 ετών από σήμερα.
Το ερώτημα που δεν διευκρινίζεται αν η άσκηση του δικαιώματος από το δημόσιο σημαίνει έκδοση νέων μετοχών ή αγορά υφισταμένων.
Αν αγοραστούν υφιστάμενοι τίτλοι μετά την αύξηση κεφαλαίου των 60 εκ ευρώ που υποχρεούται να πραγματοποιήσει η Aegean τότε θα πρέπει να υπάρχει απόθεμα άλλων τόσων μετοχών.

Ποιος θα προσφέρει αυτό το απόθεμα, το κάλυμμα δηλαδή των warrants;

Αν πρόκειται να εκδοθούν νέες μετοχές σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου.
Έτσι κι αλλιώς όμως το δημόσιο  θα κληθεί να βάλει άλλα 120 εκ ευρώ προκειμένου να αποκομίσει κέρδος.
Το θολό τοπίο που διαμορφώνεται είναι προφανές ότι επηρεάζει και τη συμπεριφορά των μετοχών στο Χρηματιστήριο καθώς οι όροι της ενίσχυσης με 120 εκ όπως ανακοινώθηκαν είναι απολύτως ασαφείς.
Με δεδομένο δε ότι το δημόσιο και μόνο θα λάβει warrants είναι αναμενόμενο αυτά να μην διαπραγματευτούν στο Χρηματιστήριο εκτός και αν αποφασιστεί ότι το δημόσιο θα τα διαθέσει σε επενδυτές.
Όμως ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρξει αγορά warrants χωρίς διασπορά και οτιδήποτε άλλο είναι εκτός χρηματιστηριακών κανόνων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τι ανέφερε το bankingnews στις 24 Νοεμβρίου 2020

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η απόφαση κρατικής στήριξης με 120 εκατ ευρώ στην Aegean Airlines είναι σωστή, την ίδια στιγμή μάλιστα που οι ιδιώτες επενδυτές θα συμμετάσχουν με 60 εκατ αύξηση κεφαλαίου.
Όλες οι αεροπορικές εταιρίες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έχουν λάβει οικονομική στήριξη, οπότε εύλογα λόγω της κρίσης του κορωνοιού και της κατάρρευσης των αερομεταφορών και η Ελλάδα στηρίξει την Aegean.
Τα πακέτα στήριξης των αεροπορικών εταιριών έφθασαν στα 84 δισεκ. δολάρια και τα 120 εκατ αντιστοιχούν στο 0,15% των συνολικών κρατικών κεφαλαίων που έχουν δοθεί ή θα δοθούν διεθνώς.
Θα ήταν ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού, όλες οι αεροπορικές εταιρίες να έχουν λάβει οικονομική στήριξη και η μόνη που να μην έχει υποστηριχθεί να είναι η Aegean.
Να σημειωθεί ότι η εταιρία Aegean προ της κρίσης δεν ήταν μια προβληματική εταιρία, δεν είχε λανθασμένο επιχειρηματικό μοντέλο, οπότε εύλογα προ κρίσης μπορεί να αναφερθεί ότι ήταν υγιής εταιρία.
Ο κορωνοιός ανέτρεψε όλους τους σχεδιασμούς και οδήγησε στην κατάρρευση των εσόδων, τζίρων και μεταφορικού έργου.
Η κρατική στήριξη λοιπόν στην Aegean θεωρείται εύλογη εξέλιξη.
Θα πρέπει όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν ότι άπαξ και υπάρχει μόνο μια αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα, που ήταν υγιής προ κορωνοιού, πρέπει να υποστηριχθεί, δεν θα πρέπει η κρατική βοήθεια να αποτελέσει αντικείμενο μικροκομματισμού.

Στην Γερμανική Lufthansa το κράτος απέκτησε μετοχές μέσω αύξησης κεφαλαίου


Στην Γερμανική Lufthansa δόθηκαν 6 δισεκ. από το Γερμανικό δημόσιο εκ των οποίων 300 εκατ μέσω αύξησης κεφαλαίου που αντιστοιχούσε στο 20% των μετοχών και τα υπόλοιπα 4,7 δισεκ. με ομόλογο μη μετατρέψιμο και 1 δισεκ. με μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές.

Ποια είναι όμως ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο πρέπει το κράτος να επενδύσει τα 120 εκατ στην Aegean;

Πρωτίστως πρέπει να αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί το κράτος να παράσχει την κρατική ενίσχυση και να αναλυθεί η λύση των Warrants που έχει αναφερθεί.
-Να υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές
-Να υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές
-Να εκδοθούν παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών ή Warrants
-Να εκδοθεί Cocos δηλαδή μετατρέψιμο σε μετοχές ομόλογο
-Να χορηγηθεί ένα απλό δάνειο.

Αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές

Η αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές αποτελεί την πιο καθαρή λύση εισόδου ενός επενδυτή σε μια εταιρία όταν πρόκειται για κεφαλαιακή ενίσχυση.
Στην περίπτωση της Aegean αντί για 60 εκατ αύξηση και 120 εκατ κρατική βοήθεια μέσω Warrants θα μπορούσε η αύξηση να είναι 180 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 120 εκατ θα καλύψει το δημόσιο και 60 εκατ οι ιδιώτες επενδυτές.
Θα υποστούν dilution οι ιδιώτες επενδυτές αλλά θα πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα ιδιωτικοποίησης με options αγοράς από τους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους.
Να σημειωθεί ότι με κεφαλαιοποίηση 283 εκατ το dilution θα ήταν μεγάλο για τους ιδιώτες επενδυτές, το δημόσιο θα αποκτούσε το 25% της εταιρίας μέσω αύξησης κεφαλαίου.

Αύξηση κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές

Η Aegean θα μπορούσε να υλοποιήσει δύο αυξήσεις κεφαλαίου μια με κοινές μετοχές στην οποία θα συμμετάσχουν μόνο ιδιώτες με 60 εκατ και μια αύξηση με προνομιούχες μετοχές στην οποία θα συμμετείχε το ελληνικό δημόσιο με 120 εκατ.
Στην περίπτωση των προνομιούχων μετοχών θεσμοθετείται η συμμετοχή μέλους του κράτους στο διοικητικό συμβούλιο όπως και στην αύξηση με κοινές μετοχές.

 Να εκδοθεί Cocos μετατρέψιμο ομόλογο με επιτόκιο 6% και τιμή εξάσκησης την τιμή της αύξησης κεφαλαίου

Η έκδοση Cocos μετατρέψιμου ομολόγου έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην Ελλάδα ειδικά στις τράπεζες.
Το κράτος θα καλύψει το Cocos των 120 εκατ το οποίο θα φέρει ένα επιτόκιο π.χ. 5% το οποίο θα πληρώνει κάθε χρόνο η εταιρία και σε 5 ή 7 χρόνια θα αποπληρωθεί το Cocos ειδάλλως θα μετατραπεί σε μετοχές.
Στην περίπτωση του Cocos δεν επέρχεται dilution – απίσχναση στους ιδιώτες μετόχους αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος μελλοντικής αραίωσης καθώς το Cocos ή θα αποπληρωθεί ή θα μετατραπεί σε μετοχές.

Να χορηγηθεί δάνειο

Η χορήγηση δανείου από το κράτος στην Aegean δεν είναι εφικτή καθώς πρέπει να ξεπεραστούν θέματα state aid δηλαδή κρατικής στήριξης.
Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να στηρίξει μια εταιρία το κράτος ακόμη και σε έκτακτη περίπτωση.

Να εκδοθούν Warrants – Παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων μετοχών
 
Τα Warrants είναι ένα παράγωγο που δίνει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει μετοχές σε μια συγκεκριμένη τιμή πριν από τη λήξη.
Η τιμή στην οποία μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί η μετοχή αναφέρεται ως τιμή άσκησης.
Τα αμερικανικά warrants μπορούν να ασκηθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά ή πριν από την ημερομηνία λήξης.
Τα ευρωπαϊκά warrants μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά την ημερομηνία λήξης.
Τα Bermuda warrants μπορούν να εξασκούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα π.χ. κάθε 6 μήνες ή κάθε ένα χρόνο (αυτό το είδος warrants χρησιμοποιήθηκε στις ελληνικές τράπεζες)
Τα warrants δεν δικαιούνται μερίσματα ή δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
 Συνήθως τα warrants χρησιμοποιούνται για arbitrage στην δευτερογενή αγορά μετοχών.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να εκδώσει Warrants για να χορηγήσει στην Aegean 120 εκατ κρατική βοήθεια.
Τα Warrants των τραπεζών ήταν ένας αποτυχημένος πειραματισμός καθώς εκδόθηκαν σε πολύ υψηλές τιμές, εν συνεχεία κατέρρευσαν και επειδή ήταν Bermuda warrants δεν εξασκήθηκαν ποτέ και το κράτος αλλά και οι ιδιώτες έχασαν τα κεφάλαια που επένδυσαν.
Τα warrants δεν είναι το καλύτερο εργαλείο παροχής κρατικών κεφαλαίων.

Η άποψη του bankingnews

Κατά την άποψη του bankingnews προφανώς αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές είναι πάντα και διαχρονικά η καλύτερη λύση αλλά θα τιμωρηθούν οι ιδιώτες μέτοχοι με απίσχναση – αραίωση.
Η επόμενη καλύτερη λύση, η οποία διασφαλίζει τους ιδιώτες μετόχους και το δημόσιο συμφέρον είναι η έκδοση Cocos κάτω από οποιαδήποτε σενάριο όλοι μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα τους αρκεί να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
Με το Cocos η Aegean θα πληρώνει κάθε χρόνο ένα τόκο και όποτε αισθανθεί έτοιμη στο διάστημα των 5 ή 7 ετών μπορεί να αποπληρώσει τα 120 εκατ νωρίτερα από την λήξη τους.
Η αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές είναι η καλύτερη λύση αλλά η αραίωση των ιδιωτών μετόχων θα είναι μεγάλη ενώ με τα Cocos διασφαλίζεται εξίσου το κράτος χωρίς να υποστεί απίσχναση o ιδιώτης μέτοχος.
Στην Aegean δεν θα επαναληφθεί το σενάριο της Πειραιώς γιατί τα 120 εκατ μπορεί να βρεθούν στο μέλλον από ιδιωτικά κεφάλαια.
Η έκδοση warrants ενέχει ορισμένα ρίσκα και υπάρχει και το κακό προηγούμενο των ελληνικών τραπεζών, τα warrants έχουν νόημα μόνο εάν η χρηματιστηριακή τιμή είναι πολύ υψηλότερη της τιμής εξάσκησης.
Τα warrants δεν αποτελούν την βέλτιστη λύση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης