Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Εργοδοτικές ελαφρύνσεις 500 ευρώ ανά εργαζόμενο και αυξήσεις μισθών φέρνει το 2021 - Τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό

Εργοδοτικές ελαφρύνσεις 500 ευρώ ανά εργαζόμενο και αυξήσεις μισθών φέρνει το 2021 - Τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό
O κατώτατος μισθός θα παραμείνει παγωμένος στα 650 ευρώ, τουλάχιστον έως Ιούλιο του 2021
Μισθολογική ελάφρυνση μεσοσταθμικά 500 ευρώ ανα εργαζόμενο θα δουν χιλιάδες εργοδότες, αλλά και ετήσιες αυξήσεις από 123-600 ευρώ θα έχουν οι μισθωτοί από την 1η Ιανουαρίου, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, την στιγμή που με διάταξη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή μεταφέρεται για δεύτερη χρονιά ο προσδιορισμών των αυξήσεων των κατώτατων μισθών.
Έτσι, ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει παγωμένος στα 650 ευρώ, τουλάχιστον έως Ιούλιο του 2021, ενώ σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, επρόκειτο να αυξηθεί εκ νέου και τον Φεβρουάριο του 2020.
Το ισχύον χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την έναρξη της διαδικασίας αναπροσαρμογής του μισθού το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου 2020, ενώ το σχέδιο πορίσματος από το ΚΕΠΕ θα ολοκληρώνονταν έως την 28η Φεβρουαρίου και εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου 2021 ο υπουργός Εργασίας θα εισηγείτο στο υπουργικό Συμβούλιο τον νέο κατώτατο μισθό.
Με τις νέες διατάξεις όλες οι προθεσμίες και οι διαδικασίες παρατείνονται και πλέον η αποστολή της έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου 2021, ενώ το τελικό στάδιο που περιλαμβάνει την εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, προγραμματίστηκε για το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2021.
Να σημειωθεί ότι αναμένεται και η απόφαση του ΣτΕ για την τύχη των 3ετιών της υπάρχουσας Εθνικής  Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από το 2012 μέχρι το 2019, οπότε και ορίστηκαν από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα 650 ευρώ ως κατώτερος μισθός. Εφόσον η απόφαση των δικαστών είναι θετική για τους εργαζόμενους, τότε οι μισθοί θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στο ύψος στο οποίο διαμορφώθηκαν από τον Φλεβάρη του 2019 και μετά.
 
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από 1.1.2021 μείωση κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.
Η μείωση θα πραγματοποιηθεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών όπως έχει διαμορφωθεί την 1η.6.2020.

 Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως:
- Κατά 1,85% των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας.
Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζομένου.
Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο.
- Κατά 0,30% των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών  η οποία μειώνεται κατά 0,12% από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας και κατά 0,18% από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης.
Το συνολικό ασφάλιστρο  διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:
-  Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.). Κατά 0,85% των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου.
Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ.
Οι αλλαγές αυτές ισχύουν μέχρι την 31η.12.2021. Επισημαίνεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό περίπου 245 εκ ευρώ ετησίως.
Το ποσό όμως αυτό δεν αφαιρείται από την εισφορά για την σύνταξη και την ιατροφαρμακευτική εισφορά αλλά από τις συνεισπραττόμενες εισφορές όπως ορίζεται από την διάταξη του σχετικού άρθρου.

Image

Αντώνης Βασιλόπουλος
Antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης