Τελευταία Νέα
Οικονομία

Δέσμευση Eurogroup για δημοσιονομική βιωσιμότητα των υπερχρεωμένων κρατών της ΕΕ - Ανάπτυξη 4% το 2021, στο 101% το ευρωπαϊκό χρέος

Δέσμευση Eurogroup για δημοσιονομική βιωσιμότητα των υπερχρεωμένων κρατών της ΕΕ - Ανάπτυξη 4% το 2021, στο 101% το ευρωπαϊκό χρέος
Εκ των ων ουκ άνευ εξακολουθεί να θεωρείται από το Eurogroup η βιωσιμότητα του χρέους που έχουν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης
Εκ των ων ουκ άνευ εξακολουθεί να θεωρείται από το Eurogroup η βιωσιμότητα του χρέους που έχουν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, και δη τα υπερχρεωμένα, όπως η Ελλάδα.
Την ίδια στιγμή, κατά την τελευταία συνεδρίασή της ευρωομάδας, μέσω τηλεδιάσκεψης, για το 2020, εκτιμάται πως η οικονομική ανάκαμψη για το 2021 θα κινηθεί στο ύψος του 4%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να έχουν τη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπίσουν με βιώσιμο τρόπο τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, ωστόσο θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στα επίπεδα χρέους που διατηρούν – ειδικά τα υπερχρεωμένα κράτη.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος δημοσιονομικής διαφυγής που είναι εν ισχύ θα επανεξεταστεί από την Κομισιόν τον Μάρτιο του 2021, ωστόσο τα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκάλεσε η πανδημική κρίση του κορωνοϊού δεν θα πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα πρέπει να συνυπολογίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών.
Κατά τ’ άλλα, το χρέος της Ευρωζώνης από 86% του ΑΕΠ το 2019 αναμένεται να ανέλθει σε 102% το 2021 και το 2022, ενώ το έλλειμμα της γενικής διακυβέρνησης από 8,75% φέτος αναμένεται να υποχωρήσει στο 6,5% του ΑΕΠ της ευρωζώνης το 2021.

Δήλωση Eurogroup

Η Ευρωομάδα χαιρετίζει την ανάλυση της Επιτροπής για τη δημοσιονομική κατάσταση στο σύνολο της ζώνης του ευρώ και τις γνωμοδοτήσεις της σχετικά με τα μεμονωμένα σχέδια δημοσιονομικών σχεδίων (DBP) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου.
Αυτή η άσκηση είναι το κλειδί για τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.
Η οικονομία της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να βιώνει τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 8% το 2020 στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής και με χαμηλό πληθωρισμό.
Ενώ η επιστροφή στην ανάπτυξη προβλέπεται περίπου στο 4% το 2021, η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι παραμένουν εξαιρετικά μεγάλοι.
Η ανάκαμψη αναμένεται να είναι ελλιπής και άνιση στα κράτη μέλη και η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από το δυναμικό.
Οι συνθήκες χρηματοδότησης αναμένεται να παραμείνουν ευνοϊκές στον ορίζοντα των προβλέψεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής.
Στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020, το οποίο θα παραμείνει ενεργό το 2021, όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει γρήγορα και σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και του αρνητικού οικονομικού της αντίκτυπου.
Τα μέτρα δαπανών και εσόδων που περιλαμβάνονται στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής βάσει των σχεδίων δημοσιονομικών σχεδίων ανέρχονται στο 4,2% του ΑΕΠ το 2020 και στο 2,4% του ΑΕΠ το 2021.
Αυτά τα μέτρα είναι επιπλέον των κανονικών αυτόματων σταθεροποιητών που βοηθούν επίσης στην καταπολέμηση της πανδημία.
Έχουν επίσης τεθεί σε εφαρμογή αρκετές πρωτοβουλίες στήριξης ρευστότητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Τα περισσότερα μέτρα το 2020 επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση της κατάστασης της δημόσιας υγείας και την αποζημίωση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων για απώλειες εισοδήματος λόγω μέτρων κλειδώματος και διακοπών της αλυσίδας εφοδιασμού.
Το επίκεντρο της πολιτικής απάντησης σταδιακά μετατοπίζεται προς την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, με τα δύο τρίτα των προγραμματισμένων δημοσιονομικών μέτρων για το 2021 να είναι προσανατολισμένα προς αυτόν τον στόχο.
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, στο 8¾% του ΑΕΠ το 2020 και να βελτιωθεί το 2021 στο 6½% του ΑΕΠ στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Αυτό αντικατοπτρίζει τόσο το τέλος ορισμένων από τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα όσο και την υποτιθέμενη οικονομική ανάκαμψη.
Λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο κύμα της πανδημίας, μπορεί να είναι απαραίτητο, ωστόσο, να επεκταθούν αυτά τα μέτρα και να χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακοινώθηκαν νέα μέτρα από τα μέσα Οκτωβρίου, τα οποία θα επιβαρύνουν περαιτέρω το έλλειμμα το 2021.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 86% του ΑΕΠ το 2019 σε περίπου 102% του ΑΕΠ το 2020 και 2021.
Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης συμβάλλουν στη συγκράτηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους κατά τη διάρκεια του ορίζοντα πρόβλεψης.
Η δημοσιονομική θέση στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά επεκτατική το 2020. Εξαιρουμένων των προσωρινών έκτακτων μέτρων, τα οποία προβλέπεται να λήξουν το επόμενο έτος, η υποκείμενη δημοσιονομική στάση αναμένεται επίσης να επεκταθεί το 2021.
Τα σχέδια δημοσιονομικών σχεδίων των κρατών μελών υποστηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο σημαντικής αβεβαιότητας.
Δεδομένης της εφαρμογής της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή αξιολόγησε επίσης τον προσωρινό χαρακτήρα των προγραμματισμένων μέτρων στα κράτη μέλη.
Συμφωνούμε με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, τα σχεδιαζόμενα μέτρα είναι γενικά προσωρινά.
Σημειώνουμε ότι ορισμένα μέτρα δεν φαίνεται να είναι προσωρινά ή αντιστοιχισμένα με αντισταθμιστικά μέτρα το 2021 σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής.
Ακόμη και αν αυτά τα μέτρα μπορούν να αντιμετωπίσουν διαρθρωτικές ελλείψεις, τα μόνιμα μέτρα που δεν σχεδιάζονται να χρηματοδοτηθούν από αυξήσεις εσόδων ή αντισταθμιστικές μειώσεις δαπανών ενδέχεται να επηρεάσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα.
Η Ευρωομάδα σημειώνει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι για κράτη μέλη που είχαν ήδη υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και υψηλές προκλήσεις βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα πριν από την πανδημία COVID-19, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, όταν λαμβάνονται υποστηρικτικά δημοσιονομικά μέτρα, η δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα διατηρείται.
Σημειώνουμε ότι η Λιθουανία υπέβαλε ένα Σχέδιο Δημοσιονομικού Σχεδίου χωρίς αλλαγή πολιτικής και καλούμε τη Λιθουανία να υποβάλει ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.
Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Επιτροπής να αποτιμήσει την εφαρμογή της γενικής ρήτρας διαφυγής την άνοιξη του 2021 και να επανεξετάσει την κατάσταση του προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τις ενημερωμένες μακροοικονομικές προβλέψεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης