Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Στο B’ Kύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19 της Αναπτυξιακής Τράπεζας συμμετέχει η Alpha Bank

tags :
Στο B’ Kύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19 της Αναπτυξιακής Τράπεζας συμμετέχει η Alpha Bank
Η Alpha Bank σμμετέχει στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19
Στον B’ Kύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συμμετέχει η Alpha Bank, στηρίζοντας ενεργά τις επιχειρήσεις της χώρας να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.
Η Αlpha Βank, μέσω του Προγράμματος, θα ενισχύσει την επιχειρηματική της Πελατεία, χρηματοδοτώντας ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, ενώ το Δημόσιο, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα εξασφαλίσει τα δάνεια που θα χορηγηθούν, με εγγύηση σε ποσοστό 80%.
Ο Β’ κύκλος του Προγράμματος δίνει έμφαση στη στήριξη μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους).
Με τη συμμετοχή της στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων με την εγγύηση κρατικών φορέων, η Αlpha Βank συνεχίζει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας πόρους σημαντικού ύψους για τους Πελάτες της.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Β’ Kύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ, επιλέγοντας την Αlpha Βank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αlpha Βank, www.alpha.gr

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης