Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Το πιο θετικό νέο για τις ελληνικές τράπεζες… η εμπλοκή του ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου - Πρώτη φορά που το δημόσιο συμφέρον… συμπίπτει με το ιδιωτικό

Το πιο θετικό νέο για τις ελληνικές τράπεζες… η εμπλοκή του ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου - Πρώτη φορά που το δημόσιο συμφέρον… συμπίπτει με το ιδιωτικό
Ο συνδυασμός κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες θα είναι η μεγάλη θετική είδηση της χρηματιστηριακής αγοράς τους επόμενης μήνες
Η πιο σημαντική είδηση του τελευταίου διαστήματος για όσους παρακολουθούν τα τραπεζικά και χρηματιστηριακά δρώμενα ήταν η εύλογη μετατροπή του ομολόγων Cocos της Πειραιώς τα 2,040 δισεκ. σε μετοχές στα 6 ευρώ.
Η κρατικοποίηση της Πειραιώς αντιμετωπίστηκε θετικά από τις αγορές αφενός γιατί η τιμή μετατροπής ήταν τα 6 ευρώ, εξέλιξη που δεν ήταν ευνοϊκή για το δημόσιο και ειδικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως μέτοχος και εκπρόσωπος του δημοσίου, αφετέρου γιατί ένας κίνδυνος dilution – αραίωσης εξαλείφθηκε.
Η Πειραιώς πήρε μια μεγάλη ανάσα στην προσπάθεια εξυγίανσης της και θωράκισης της και η εξέλιξη αυτή είναι θετική, η μετατροπή ήταν εύλογη και σίγουρα η σωστή απόφαση.
Η έννοια κρατισμός όμως είναι συνυφασμένη στην συνείδηση κοινωνίας και επενδυτών με κάτι αρνητικό, κρατικές παρεμβάσεις στην διοίκηση έως στην λειτουργία με συνέπειες στον ισολογισμό και στις επιδόσεις...υπάρχει κακό παρελθόν στην Ελλάδα.

Το δημόσιο συμφέρον συμπίπτει με το ιδιωτικό

Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που το δημόσιο συμφέρον συμπίπτει με το ιδιωτικό συμφέρον.
Μια τέτοια περίοδος είναι και η τρέχουσα.
Για τις διοικήσεις των τραπεζών η τρέχουσα περίοδος θα αποδειχθεί πολύ σημαντική όχι μόνο για την εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου που προωθείται μέσω του Ηρακλή και του Ηρακλή 2, για τα προβληματικά δάνεια.
Ο Ηρακλής αποδείχθηκε πολύ καλή πρόταση για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών.
Το ελληνικό κράτος με εγγυήσεις 22-24 δισεκ. 12 δισεκ. από τον Ηρακλή και άλλα 12 δισεκ. από τον Ηρακλή 2 θα στηρίξει τις τράπεζες ώστε να μηδενίσουν τα προβληματικά τους δάνεια, θα είναι ένας πραγματικός άθλος.
Όμως στην προσπάθεια αυτού του άθλου θα απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια και το ερώτημα είναι πόσα κεφάλαια υπάρχουν... για αυξήσεις κεφαλαίου.
Λύση και απάντηση στο ερώτημα αυτό έρχεται να δώσει η κυβέρνηση με τον νόμο που σχεδιάζει ώστε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που εκπροσωπεί το δημόσιο και κατέχει μετοχές τραπεζών (Πειραιώς θα κατέχει 61,34%, στην Εθνική 40,3%, στην Alpha 11% και στην Eurobank 1,34%) να μπορεί να συμμετάσχει στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Κρατικά κεφάλαια σημαίνει με παλαιούς όρους state aid δηλαδή κρατική βοήθεια αλλά εν μέσω κρίσης κορωνοιού αυτό το εμπόδιο μπορεί και πρέπει να ξεπεραστεί από την DGcomp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ.
Στο παρελθόν state aid θα σήμαινε ενεργοποίηση της BRRD της οδηγίας - πλέον νόμος - για το resolution δηλαδή την εξυγίανση με εμπλοκή ομολογιούχων και καταθετών bail in.
Στην τρέχουσα συγκυρία αυτά έχουν παγώσει.

Συνδυασμός κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων μια καλή είδηση...

Όταν μια τράπεζα δέχεται κρατικές εγγυήσεις για να μειώσει τα προβληματικά της δάνεια η αγορά το εκλαμβάνει θετικά γιατί δεν ενέχει κινδύνους για τους ιδιώτες μετόχους.
Όταν όμως θέλει το κράτος να συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου η αγορά το εκλαμβάνει αρνητικά καθώς ενέχει κινδύνους για τους ιδιώτες μετόχους λόγω πιθανής αραίωσης – dilution.
Επίσης υπάρχει και το κακό ΄παράδειγμα αλλά αναγκαίο των 3 προηγούμενων ανακεφαλαιοποιήσεων αλλά άλλο ανακεφαλαιοποίηση και άλλο αύξηση κεφαλαίου.
Ανακεφαλαιοποίηση σημαίνει ότι μια τράπεζα έχει υπαρκτό κεφαλαιακό έλλειμμα, υπάρχει ζήτημα κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ οι αυξήσεις κεφαλαίου τονώνουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, δεν συντρέχει λόγος εξυγίανσης, resolution ή bail in για ομολογιούχους και καταθέτες. 
Είναι όμως η τρέχουσα περίοδος μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο συνδυασμός κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων είναι το πιο θετικό νέο για την χρηματιστηριακή αγορά.
Η περίπτωση της Πειραιώς, κατά την άποψη μας, πρέπει να γενικευτεί.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.
Οι τράπεζες στο β΄ κύμα εξυγίανσης θα κληθούν να μειώσουν τα NPEs κατά 35 με 38 δισεκ.
Επίσης εκτιμάται ότι τα νέα NPEs θα είναι 10 δισεκ. εκ των οποίων τα 6-7 δισεκ. θα προέλθουν από τα 21-22 δισεκ. δάνεια που βρίσκονται σε moratorium.
Άρα έχουμε 35 με 38 δισεκ. + 10 δισεκ. νέα NPEs συνολικά 45-48 δισεκ.
Οι τράπεζες επίσης έχουν πρόβλημα με τα DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καθώς φθάνουν τα 15,5 δισεκ. σε σύνολο 28 δισεκ. κεφαλαίων….
Πως θα μειώσουν τα NPEs σχεδόν στο μηδέν και πως θα μειώσουν την σχέση DTC προς ίδια κεφάλαια;

Υπάρχει λύση;

Υπάρχει τρόπος να μειωθούν – έως μηδενιστούν τα NPEs, και ταυτόχρονα να μειωθεί η σχέση DTC προς ίδια κεφάλαια.
Και τα δύο αυτά θέματα θα αποδειχθούν credit positive για τις ελληνικές τράπεζες, την οικονομία και την κοινωνία.
Ο τρόπος είναι ο συνδυασμός αυξήσεων κεφαλαίου με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια.
Όχι για όλες τις τράπεζες αλλά σίγουρα για ορισμένες.
Π.χ. η Πειραιώς με 61,34% πρέπει να πάρει κρατικά κεφάλαια και να τα συνδυάσει με ιδιωτικά.
Γιατί;
Θα θωρακιστεί κεφαλαιακά, θα επιτρέψει στο κράτος να κάνει μουαγέν δηλαδή να μειώσει το μέσο κόστος κτήσης των μετοχών που κατέχει ενώ και οι ιδιώτες θα είναι κερδισμένοι άπαξ και η τράπεζα θα υπερκαλύψει τις ανάγκες σε κεφάλαια.
Η Πειραιώς αλλά και όσες τράπεζες το κρίνουν αναγκαίο θα πρέπει να συνδυάσουν τα δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια.
Θα ενισχυθούν κεφαλαιακά, θα μηδενίσουν τα NPEs τους και μετά την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου κεφαλαίου εξυγίανσης θα ξεκινήσει η ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών, δίνοντας ισχυρές αποδόσεις για τους ιδιώτες μετόχους, όπως και για το δημόσιο.
Το κράτος θα είναι πρώτη φορά που θα αρχίσει κάτι να κερδίζει, μειώνοντας τις παρελθούσες μεγάλες ζημίες…
Ακολούθως μέσω placement το ελληνικό δημόσιο θα διαθέσει σε επενδυτές τις μετοχές που κατέχει στις τράπεζες και τότε το ΤΧΣ θα έχει επιτελέσει τον ρόλο του ως Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Θα έχει προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, η κυβέρνηση δεν θα κατηγορηθεί ότι δεν υπερασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον και οι ιδιώτες μέτοχοι θα γνωρίζουν ότι οι τράπεζες είναι πλήρως και οριστικά εξυγιασμένες.
Η Ελλάδα ουσιαστικά θα ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ του 2008 και 2009 που το αμερικανικό δημόσιο, έδωσε κρατικά κεφάλαια στην Citigroup και στην AIG και το 2011 και 2012 πούλησε με σημαντικές υπεραξίες κέρδισε 45 δισεκ. δολάρια.
Είναι μια καλή ευκαιρία το ελληνικό δημόσιο κάτι να κερδίσει από τις τράπεζες...

Κρατικά κεφάλαια αλλά ποιοι θα τα πάρουν;

Με βάση τα ποσοστά συμμετοχής του ΤΧΣ στις τράπεζες στην Πειραιώς θα κατέχει 61,34%, στην Εθνική 40,3%, στην Alpha 11% και στην Eurobank 1,34%, το ελληνικό δημόσιο μπορεί πιο εύκολα να συμμετάσχει στις ΑΜΚ της Πειραιώς και Εθνικής και όχι π.χ. της Eurobank.
Η Eurobank θα πρέπει να βρει μόνης της ιδιωτικά κεφάλαια.
Με βάση κάποιες παραδοχές με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για να μηδενίσει τα NPEs, να δημιουργήσει ξανά κεφαλαιακά μαξιλάρια – capital buffers – και να διαθέτει υψηλά SREP δηλαδή ελάχιστους συνολικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να αναζητήσουν 6-7 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Λόγω της κρίσης του κορωνοιού ανοίγεται μια ευκαιρία να συνδυαστούν κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια, το κράτος να κάνει μουαγέν και να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, οι ιδιώτες να κάνουν μουαγέν γνωρίζοντας ότι θα τους παραδοθούν οι τράπεζες πλήρως εξυγιασμένες κατά την φάση της ιδιωτικοποίησης όταν θα πραγματοποιηθούν placement διάθεση πακέτων μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές.

Είναι πραγματική μοναδική και σίγουρα η τελευταία ευκαιρία όπου ο ιδιώτης επενδυτής δεν θα πρέπει να αρνηθεί τα κρατικά κεφάλαια έχουν καλό σκοπό, εξυγίανση και προοπτική.
Ο συνδυασμός κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες θα είναι η μεγάλη θετική είδηση της χρηματιστηριακής αγοράς τους επόμενης μήνες.
Έρχονται καλύτερες ημέρες… είναι βέβαιο.
Αρκεί να μην δαιμονοποιηθούν τα κρατικά κεφάλαια…

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης