Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Κεντρική διαχείριση στις τιτλοποιήσεις συστήνει η ΕΒΑ - Στα 871 δισ. τα μορατόρια στην ΕΕ - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Κεντρική διαχείριση στις τιτλοποιήσεις συστήνει η ΕΒΑ - Στα 871 δισ. τα μορατόρια στην ΕΕ - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Στα 871 δισ. ευρώ τα μορατόρια στην Ε.Ε. πως κατανέμονται

Την τάση να ελεγχθεί κεντρικά το σύστημα των τιτλοποιήσεων στις ευρωπαϊκές τράπεζες εκφράζει με το σαφέστερο δυνατό τρόπο η  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μετά από δάνεια ύψους 871 δισ. ευρώ που έχουν τεθεί σε μορατόρια.
Μόνον ο κεντρικός έλεγχος των τιτλοποιήσεων μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα που να αντισταθμίσουν έστω και μερικώς τις τεκτονικές ζημιές που δημιουργούν τα κόκκινα δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Ο έλεγχος αυτός αφορά τη μεταφορά σημαντικών κινδύνων στις συναλλαγές τιτλοποίησης,  οι οποίοι αν δεν ελεγχθούν κεντρικά μπορεί από τη μία να δημιουργήσουν  μεγάλες μεταβολές στην τιμολόγηση ζημιώνοντας τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ από την άλλη μπορεί να διαμορφώσουν σημαντικές διαφορές οι οποίες ενδέχεται να τορπιλίσουν και αυτές με τη σειρά τους τα έσοδα.

Λεπτομερείς συστάσεις

Η ΕΒΑ λοιπόν προχωράει σε ένα σύνολο λεπτομερών συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εναρμόνιση πρακτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στην αξιολόγηση της  μεταφοράς κινδύνων.
Οι προτάσεις της EBA στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της συνέπειας και της προβλεψιμότητας της εποπτικής αξιολόγησης  στη μεταφορά σημαντικών κινδύνων SRT σε ότι ισχύει στο τρέχον πλαίσιο τιτλοποίησης.
Τούτο αποτελεί το πρώτο βήμα από την πλευρά των αρχών είτε προκειμένου να ελεγχθεί η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας bad bank είτε για να ελεγχθεί επίσης κεντρικά προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα οχήματα των τιτλοποιήσεων.
Η έκθεση SRT διατυπώνει συστάσεις σε τρεις βασικούς τομείς όπου η μεγαλύτερη εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα και θα βελτίωνε τα αποτελέσματα σύγκλισης των εποπτικών αξιολογήσεων SRT:
-αξιολόγηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των συναλλαγών τιτλοποίησης •
-εφαρμογή των ποσοτικών δοκιμών  μεταφοράς σημαντικών κινδύνων SRT •
-εποπτική διαδικασία για την αξιολόγηση του SRT σε μεμονωμένες συναλλαγές.

Η στόχευση

Οι συστάσεις για την εποπτική διαδικασία στοχεύουν στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της λήψης εποπτικών αποφάσεων σχετικά με την μεταφορά κινδύνων, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα και η πληρότητα της αξιολόγησης. Η σαφής ταξινόμηση σύνθετων δομικών χαρακτηριστικών μεταξύ εκείνων που δεν είναι επιλέξιμα  για μεταφορά κινδύνων και εκείνων που πρέπει να συμμορφωθούν με ένα σύνολο διασφαλίσεων για μια γρήγορη αξιολόγηση, θα παρέχει σαφήνεια στους συμμετέχοντες στην αγορά και θα υποστηρίξει μια αποτελεσματική εποπτική αξιολόγηση.
Επιπλέον, η ΕΑΤ έχει εντοπίσει ελλείψεις σε ορισμένες διατάξεις του  Κανονισμού Κεφαλαιακών ΑπαιτήσεωνCRR που ισχύουν επί του παρόντος και είναι επιζήμιες για την αποτελεσματικότητα της εποπτικής αξιολόγησης της  της μεταφοράς σημαντικών κινδύνων.

Μια ενδιαφέρουσα στατιστική

Ο ορυμαγδός  των κόκκινων δανείων διαμορφώνει μια πραγματικότητα που τα μορατόρια επιδεινώνουν σθεναρά. Επομένως η προετοιμασία από πλευράς θεσμών κρίνεται απολύτως απαραίτητη.
Σύμφωνα με στοιχεία της EBA από τον Ιούνιο του 2020, ο ονομαστικός όγκος δανείων ύψους 871 δισεκατομμυρίων ευρώ εισήλθαν σε μορατόρια και περιλαμβάνουν το 6% των συνολικών δανείων των τραπεζών και περίπου το 7,5% των συνολικών δανείων προς νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Συνολικά, στο 16% των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων εισήλθαν σε  μορατόριουμ, ακολουθούμενο από το 12% των δανείων επί εμπορικών ακινήτων (CRE) και το 7% των στεγαστικών δανείων.
Η χρήση  των μορατορίων ήταν ευρέως διασκορπισμένη  γεωγραφικά και σε επίπεδο τραπεζώνμε μερικές τράπεζες να αναφέρουν ότι σχεδόν το 50% των συνολικών δανείων τους επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπόκεινται σε μορατόρια.
Οι κυπριακές, ουγγρικές και πορτογαλικές τράπεζες ανέφεραν το υψηλότερο μερίδιο δανείων που υπόκεινται σε μορατόρια. Γαλλικές, ισπανικές και ιταλικές τράπεζες ανέφεραν τον υψηλότερο όγκο δανείων που υπόκεινται σε μορατόρια.
Από τον Ιούνιο του 2020, περίπου το 50% των δανείων υπό αναστολή έπρεπε να λήξει πριν από τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ το 85% των δανείων έπρεπε να λήξει πριν από τον Δεκέμβριο του 2020. Ωστόσο, λόγω του δεύτερου κύματος του COVID-19, ορισμένες χώρες έχουν έχει ήδη ανακοινώσει μια αυτόματη επέκταση  των μορατορίων πέρα από το τέλος του έτους.
Η ΕΒΑ  παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Ενώ ο δείκτης NPL για δάνεια που υπόκεινται σε μορατόρια ήταν 2,5% (ελαφρώς χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ 2,9% για όλα τα δάνεια), περίπου το 17% των δανείων υπό μορατόρια ταξινομήθηκαν  στο  στάδιο 2, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του μεριδίου για το σύνολο των δανείων .
Οι τράπεζες πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση και να αξιολογούν συνεχώς την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων αυτών των ανοιγμάτων.
Η κάλυψη στην ΕΕ εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται σε καθεστώς μορατορίου που δεν έχουν λήξει ήταν κάτω  από 1,5%
σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο του δείκτη κάλυψης  για το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων  (κάτω από 0,5%),
 και μόνο τράπεζες στη Ρουμανία (4,7%), τη Βουλγαρία (3,5%), την Ελλάδα (3,2%) και την Κροατία (3,0%) έχουν δείκτη κάλυψης των εξυπηρετούμενων δανείων υψηλότερο του 3%.

181 δισ. ευρώ νέα δάνεια με εγγυήσεις

Από τον Ιούνιο του 2020, τα  νέα δάνεια που φέρουν εγγυήσεις δημοσίου  ανέρχονταν σε 181 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 1,2% του συνόλου των δανείων.
Αυτά τα δάνεια χορηγήθηκαν κυρίως ( σε ποσοστό 95%) σε  επιχειρήσεις  
Οι τράπεζες στην Ισπανία είχαν το υψηλότερο μερίδιο νέων δανείων που υπόκεινται σε εγγυήσεις σε σχέση με το σύνολο των δανείων τους , ενώ τράπεζες στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία ανέφεραν επίσης σημαντικούς όγκους.
Οι τράπεζες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν πολύ χαμηλό όγκο και ορισμένες χώρες δεν υπήρχαν τέτοια δάνεια.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης