Κατατέθηκε η τρίτη αίτηση για τον Ηρακλή - Η Alpha Bank θα συμμετέχει με τιτλοποιήσεις 10,8 δισ

Κατατέθηκε η τρίτη αίτηση για τον Ηρακλή - Η Alpha Bank θα συμμετέχει με τιτλοποιήσεις 10,8 δισ
Στο Υπουργείο Οικονομικών κατατέθηκε χθες 21/10 από την Alpha Bank η τρίτη αίτηση  για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».
Στο Υπουργείο Οικονομικών κατατέθηκε χθες 21/10 από την Alpha Bank η τρίτη αίτηση  για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».
Η αίτηση αφορά σε τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία  Galaxy IV συνολικού ύψους 3,2 δις ευρώ προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως 650 εκατ. ευρώ.
Με την τρίτη αυτή αίτηση, η Alpha Bank θα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ηρακλής» με τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 10,8 δισ. ευρώ για παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως 3,7 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Bank παραμένει απολύτως συνεπής στην υλοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy (Galaxy), η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του Στρατηγικού της Σχεδίου που ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2019.
Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις  τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ.
Με την από 6.8.2020 ανακοίνωσή της η Alpha Bank ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι υπέβαλε αίτηση υπαγωγής βάσει του ν. 4649/2019 των τιτλοποιήσεων Orion και Galaxy ΙΙ, λογιστικής αξίας 1,9 δισ. και 5,7 δισ. αντίστοιχα, στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής».
Σε συνέχεια της από 6.8.2020 ανακοίνωσής της, η Τράπεζα υπέβαλε σήμερα αίτηση υπαγωγής της τρίτης τιτλοποίησης Galaxy IV, λογιστικής αξίας 3,2 δισ., στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής».
Η αίτηση αφορά την παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Galaxy IV συνολικής αξίας έως 650 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS