Συνταξιούχοι: Με μόνο για ένα έτος σύνταξης γλιτώνουν τις προσαυξήσεις φόρου στα αναδρομικά

Συνταξιούχοι: Με μόνο για ένα έτος σύνταξης γλιτώνουν τις προσαυξήσεις φόρου στα αναδρομικά
Επιλεκτική απαλλαγή από πρόστιμα και μειώσεις στις προσαυξήσεις για αναδρομικά από συντάξεις προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Επιλεκτική απαλλαγή από πρόστιμα και μειώσεις στις προσαυξήσεις για αναδρομικά από συντάξεις προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Με βάση την εγκύκλιο, η διαγραφή του προστίμου των 100 ευρώ και ο «κόφτης» 20% επί του κυρίου φόρου στους εκπρόθεσμους τόκους, ισχύει μόνο για τα ποσά που αφορούν το πρώτο έτος καταβολής της σύνταξης, τα οποία οι συνταξιούχοι εισέπραξαν καθυστερημένα με υπαιτιότητα του ασφαλιστικού φορέα, από το 2015 έως το 2018.
Όμως για να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση οι συνταξιούχοι θα πρέπει οι ίδιοι να «πληρώσουν» το λάθος του ασφαλιστικού ταμείου μπλέκοντας σε ένα  απίστευτο γραφειοκρατικό κυκεώνα.
Θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε με email ή σε φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφορών  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Μάλιστα μπορεί η ταλαιπωρία να πάει χαμένη καθώς η εγκύκλιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αίτηση να μην γίνει αποδεκτή από την Εφορία.   
Η ρύθμιση αφορά συνταξιούχους που έχουν λάβει ή θα λάβουν εκκαθαριστικό σημείωμα με βάση τη φορολόγηση των αναδρομικών το οποίο εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 είτε μετά από εκπρόθεσμη δήλωση ή οίκοθεν από την Εφορία.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ
* Προκειμένου οι φορολογούμενοι να τύχουν της ρύθμισης αυτής, κατά την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης των ως άνω αναδρομικών ποσών συντάξεων, μαζί με τη φορολογική δήλωση υποβάλλουν αίτηση για να γλιτώσουν το πρόστιμο και να περιορίσουν τους τόκους στο 20% του κύριου φόρου, η οποία συνοδεύεται από κάθε πρόσφορο μέσο (όπως για παράδειγμα την απόφαση της συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής), με το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται το έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος εισέπραξε καθυστερημένα για πρώτη φόρα σύνταξη (κύρια, επικουρική, μερίσματα κλπ) από τον ασφαλιστικό του φορέα.
*Στην περίπτωση που τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης ανάγονται σε περισσότερα έτη, συνυποβάλλονται με την αίτηση και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη, όπως για παράδειγμα την ετήσια βεβαίωση του φορέα στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα εισοδήματα ανά έτος ή τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.
*Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις αναδρομικών συντάξεων με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των δηλώσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ.
* Τα εκκαθαριστικά αναρτώνται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTAXISnet της ΑΑΔΕ, και ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μάριος Χριστοδούλου

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS