Στο εξωτερικό τα διαθέσιμα της Καρέλιας - Ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο και ταμείο 404 εκατ ευρώ!!!

Στο εξωτερικό τα διαθέσιμα της Καρέλιας - Ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο και ταμείο 404 εκατ ευρώ!!!
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα 75 εκατ. ευρώ
Το σημαντικότερο μέρος των διαθεσίμων της Καρέλιας ύψους 404 εκατ. ευρώ βρίσκεται σε τράπεζες του εξωτερικού καθώς η εταιρία θεωρεί ότι  «ο πιστωτικός κίνδυνος, που μπορεί να προκύψει από αδυναμία των Ελληνικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον Όμιλο έχει περιοριστεί σημαντικά» με την κίνηση του αυτή.
Παράλληλα η εταιρία προκειμένου να προστατευτεί από τυχόν αθέτηση πληρωμών ζητά κατά περίπτωση πρόσθετες καλύψεις από τους πελάτες της.
Πέραν τω διαθεσίμων στο τέλος Ιουνίου 2020 η εταιρία είχε επενδύσεις σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια της Deutsche Bank 19,5 εκατ. ευρώ (από 106 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου-) και σε εταιρικά, τραπεζικά ομόλογα και κρατικά ομόλογα ΗΠΑ αξίας 55,656 εκατ. ευρώ
Η μεσσηνιακή καπνοβιομηχανία συνέχισε να αναπτύσσεται και στο πρώτο εξάμηνο του 2020, με τον καθαρό κύκλο Εργασιών σε επίπεδο Ομίλου, να ενισχύεται κατά 6,55% και  το μικτό κέρδος του Ομίλου κατά 16.31 %.
Στην Ελληνική Αγορά, συμπεριλαμβανομένων και των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας των τελευταίων λόγω της μειωμένης ταξιδιωτικής κίνησης σαν αποτέλεσμα των μέτρων για την πανδημία Covid-19, η Εταιρεία σημείωσε στο εξάμηνο 2020, μικρή μείωση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) Κύκλου Εργασιών της κατά 3,10%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα μερίδια της στην αγορά, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό για στριφτό τσιγάρο κινήθηκαν αυξητικά.
Άνοδο παρουσίασαν οι πωλήσεις στις αγορές των χωρών της Ε.Ε συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον λεπτοκομμένο καπνό.
Οι πωλήσεις στις χώρες της Άπω Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης σημείωσαν άνοδο, όμως λόγω του COVID 19, υπήρξε σημαντική μείωση στην αγορά των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών τόσο της Τουρκίας όσο και των υπολοίπων χωρών. Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις τσιγάρων (Εταιρείας) στις αγορές των λοιπών Βαλκανικών χωρών, και της Ασίας ενώ μικρή κάμψη παρουσίασαν οι πωλήσεις στην Αφρική.
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 32,246 εκατ. ευρώ από 27 εκατ. ευρώ στο περυσινό εξάμηνο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS