Η ύφεση δυσκολεύει τα σενάρια των stress tests των τραπεζών - Αιχμή του δόρατος τα κόκκινα δάνεια

Η ύφεση δυσκολεύει τα σενάρια των stress tests των τραπεζών - Αιχμή του δόρατος τα κόκκινα δάνεια
Στο φουλ οι διαδικασίες τιτλοποίησης των τραπεζών
Οι τιτλοποιήσεις αποτελούν πρώτη προτεραιότητα των ελληνικών τραπεζών και παρά το κόστος σε κεφάλαια τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα το ένα μετά το άλλο προχωρούν τις διαδικασίες.
Οι καθαρότεροι ισολογισμοί κάτω από οποιοδήποτε κόστος αποτελεί προϋπόθεση για τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να προχωρήσουν τις εργασίες τους.
Από την άλλη πλευρά η σκόπελος των stress tests είναι μπροστά τους και το μεγάλο ερωτηματικό που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες και όχι μόνον τα ελληνικά πιστοποιητικά ιδρύματα, είναι τι παραδοχές θα αποφασίσει η EBA για το δυσμενές σενάριο όταν οι χειρότερες παραδοχές για τις οικονομίες των ευρωπαϊκών οικονομικών αποτελούν πια γεγονός.
Οι τράπεζες θα πραγματοποιήσουν την άσκηση με βάση τα στοιχεία που θα διαθέτουν στις 31.12.20.
Τις τιτλοποιήσεις ετοιμάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα  διενεργώντας όλα όσα χρειάζονται για να προετοιμάσουν μεταξύ άλλων το έδαφος σε ότι αφορά τα  stress tests που θα διενεργηθούν το 2021
Στην προηγούμενη άσκηση για το adverse scenario η EBA είχε ορίσει το πανευρωπαϊκό όριο του κεφαλαιακού δείκτη για το stress scenario στο 5,5%.
Image
Όπως καθίσταται φανερό από τον παραπάνω πίνακα στο τελευταίο test,  το σενάριο των θεσμών για τη χώρα μας ήθελε σωρευτικά για την τριετία ως τη χειρότερη πιθανότητα μία  ύφεση 3,2% ενώ στο βασικό σενάριο μιλούσαμε για ανάπτυξη 2,4% έως 2,5% ετησίως (2018, 2019, 2020). Επίσης εξαιρετικά δύσκολο και ακραίο ήταν το σενάριο με σωρευτική μείωση στις τιμές των κατοικιών 16,6% το ίδιο και στα εμπορικά ακίνητα ενώ η ανεργία πάντα στο ακραίο σενάριο δεν θα ξεπερνούσε παρά οριακά το 20%.
Η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων ευρώ είναι στην παρούσα φάση πως θα υπολογιστεί το stress scenario σε επίπεδο ύφεσης όταν ήδη η πραγματική εικόνα είναι οδυνηρή και η πρόβλεψη τουλάχιστον για τη χώρα μας μιλάει  για ύφεση 9%-10% και θεωρείται απολύτως ρεαλιστική. Ομως αντίστοιχα μεγάλα είναι τα υφεσιακά μεγέθη και για τις λοιπές ευρωπαϊκές οικονομίας.
Σε ότι μας αφορά η πορεία του ΑΕΠ αλλά και οι τιμές των ακινήτων είναι οι δύο μεταβλητές που επηρεάζουν περισσότερο τις Ελληνικές τράπεζες.
Ιδιαίτερα σε ότι αφο΄ρα τις τιμές των ακινήτων αυτές επηρεάζουν πολύ τα ενεργητικά των τραπεζών καθώς οι τράπεζες διαθέτουν μεγάλο απόθεμα ακινήτων είτε λόγω επένδυσης είτε λόγω ενεχείρων.
Οι τράπεζες πάντως προχωρούν με ρυθμούς πολύ γρήγορους τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων τους.

Οι τιτλοποιήσεις των NPES και το κόστος

-Η Eurobank έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω Ηρακλή με τιτλοποίηση του Cairo ύψους 7 δις. ευρώ και προ Ηρακλή 2 δις. ευρώ την τιτλοποίηση Pillar. To κόστος των τιτλοποιήσεων ήταν  340 μοναδες βάσης (μαζί με την πώληση της  FPS) και ο δείκτης CET 1 διαμορφώθηκε σε 12.1% .

Εurobank (τα έχει ολοκληρώσει τα πιο κάτω)

~9δις NPE
μέσω Ηρακλή 7 δις Cairo
προ Ηρακλή 2 δις Pillar
hivedown  
Κόστος 340 μοναδες βάσης (μαζί με πώληση FPS)
12.1% CET1

-Η Εθνική διαφοροποιείται γιατί δεν θα προχωρήσει τη διαδικασία της διάσπασης. Προχωράει τη διαδικασία τιτλοποίησης του Frontier μέσω Ηρακλή ύψους 6 δις. ευρώ.
Το κόστος υπολογίζεται σε 150-180 μονάδες βάσης και ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 είναι στην παρούσα φάση 15,9% και αναμένεται να φθάσει στο 14% μετά την τιτλοποίηση.

Εθνική

~6 δις NPE Frontier μέσω Ηρακλή
Χωρίς hivedown  
Κόστος ~150-180 μοναδες βάσης
τώρα  15.9% CET1
μετά ~14% CET1

Για την  Alpha Bank αυτή προχωράει το πρόγραμμα Galaxy ύψους 10,8 δις. ευρώ μέσω Ηρακλή.  Πραγματοποιεί hivedown. 
Το κόστος των τιτλοποιήσεων υπολογίζεται σε 250-280 μονάδες βάσης (με πώληση της Cepal)  και ο δείκτης CET 1  υπολογίζεται στην παρούσα φάση 17,2% ενώ θα οδηγηθεί σε 14,2%-14,5% μετά τις τιτλοποιήσεις.

Alpha  Bank

10.8 δις NPE Galaxy μέσω Ηρακλή
Hivedown
Κόστος ~250-280 μοναδες βάσης (με πώληση της Cepal)
τώρα  17.2% CET1
 μετά 14.2-14.5% CET1

Σε ότι αφορά  Τράπεζα Πειραιώς και αυτή προχωράει άμεσα σε τιτλοποιήσεις ύψους 7 δις. ευρώ μέσα από το πρόγραμμα Ηρακλής με δύο χαρτοφυλάκια το Vega και το Phoenix 5 δις.ευρώ και 2 δις. ευρώ αντιστοίχως.
Φυσικά προχωράει και τη διάσπαση (Hivedown). To κόστος των τιτλοποιήσεων αυτών υπολογίζεται σε 180-200 μονάδες βάσης.
Ετσι στην παρούσα φάση η τράπεζα έχει δείκτη  CET1  14,1% οποίος μετά τις τιτλοποιήσεις υπολογίζεται να διαμορφωθεί σε 12,1%.

Τράπεζα Πειραιώς

7δις NPE (Phoenix 2 δις Vega 5 δις) μέσω Ηρακλή
Hivedown
Κόστος ~180-200 μοναδες βάσης
τώρα 14.1% CET1
μετά 12.1% CET1

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS