Διεθνή

Κομισιόν: «Όχι» στη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που συνδέονται με «φορολογικούς παραδείσους»

Κομισιόν: «Όχι» στη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που συνδέονται με «φορολογικούς παραδείσους»
Η Κομισιόν συνιστά στα κράτη - μέλη να μη χορηγούν στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με φορολογικούς παραδείσους
Να μην χορηγούν χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, κάλεσε σήμερα 14/7 τα κράτη - μέλη η Κομισιόν.
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Κομισιόν, "οι περιορισμοί θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της οικονομικής απάτης, της διαφθοράς, της μη καταβολής φόρων και υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης".
Στόχος της σύστασης είναι να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο καθορισμού προϋποθέσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη που αποτρέπουν την κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων και να ενισχύσει τις διασφαλίσεις κατά των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.
Μέσω του συντονισμού των περιορισμών στη χρηματοδοτική στήριξη, τα κράτη μέλη θα αποτρέπουν επίσης αναντιστοιχίες και στρεβλώσεις εντός της ενιαίας αγοράς.
Η σημερινή σύσταση αποσκοπεί στην παροχή ενός υποδείγματος στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, για τον τρόπο αποτροπής της χρησιμοποίησης της δημόσιας στήριξης για σκοπούς φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, "εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να χορηγήσουν χρηματοδοτική στήριξη και να καταρτίσουν μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, και τους στόχους της πολιτικής τους".
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν για τα μέτρα που θα εφαρμόσουν ώστε να συμμορφωθούν με τη σημερινή σύσταση, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση και η Κομισιόν θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της παρούσας σύστασης εντός τριών ετών.
"Οι επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με περιοχές δικαιοδοσίας εγγεγραμμένες στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (π.χ. εάν μια εταιρεία έχει τη φορολογική κατοικία της σε μια τέτοια δικαιοδοσία) δεν θα πρέπει να λαμβάνουν δημόσια στήριξη", αναφέρει η Κομισιόν.
Τα κράτη - μέλη θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν σε εύλογες απαιτήσεις, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις θα αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει δεσμός με περιοχή δικαιοδοσίας που περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.
Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να θεσπίσουν σχετικές διατάξεις στην εθνική τους νομοθεσία, η Κομισιόν προτείνει ορισμένες προϋποθέσεις από τις οποίες θα πρέπει να εξαρτάται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης.
Ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας αποτελεί την καλύτερη βάση για την εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών, καθώς θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να ενεργούν με συνέπεια και να αποφεύγουν μεμονωμένα μέτρα που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ.
Η χρήση του καταλόγου αυτού για την εφαρμογή των περιορισμών θα δημιουργήσει επίσης μεγαλύτερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, η Κομισιόν είναι έτοιμη να συζητήσει με τα κράτη μέλη τα συγκεκριμένα σχέδιά τους για να διασφαλιστεί ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, ιδίως υπό μορφή ανακεφαλαιοποιήσεων, θα περιορίζεται στις επιχειρήσεις που καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί.
Τέλος, η Κομισιόν συνιστά και εξαιρέσεις από τους περιορισμούς.
Μια επιχείρηση, ακόμη και αν έχει δεσμούς με περιοχές δικαιοδοσίας εγγεγραμμένες στον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, θα πρέπει να μπορεί και πάλι να έχει πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη σε ορισμένες περιπτώσεις.
Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, εάν μπορεί να αποδείξει ότι έχει καταβάλει επαρκή φόρο στο κράτος μέλος για δεδομένο χρονικό διάστημα (π.χ. την τελευταία τριετία) ή εάν έχει πραγματική οικονομική παρουσία στη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο.
Συνιστάται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλες κυρώσεις για να αποθαρρύνουν τους αιτούντες από την παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης