Τράπεζα Πειραιώς: Ο Βασίλειος Κουτεντάκης εξελέγη νέο μέλος στο ΔΣ - Επιβεβαίωση ΒΝ

Τράπεζα Πειραιώς: Ο Βασίλειος Κουτεντάκης εξελέγη νέο μέλος στο ΔΣ - Επιβεβαίωση ΒΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας τον κ. Βασίλειο Κουτεντάκη, ως Εκτελεστικό Μέλος=
Επιβεβαιώνεται πλήρως το Bankingnews.gr καθώς ο κ. Βασίλειος Κουτεντάκης είναι το δεύτερο εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Πειραιώς αναλαμβάνοντας τη θέση που άφησε κενή ο κ. Γεωργακόπουλος
Ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος έχει παραιτηθεί  από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς σε συνέχεια ανάληψης καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις».
Από τότε το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας συνέχιζε  να λειτουργεί με δεκαμελή σύνθεση  και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασής του παραιτηθέντος μέλους, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.
Ο κ. Βασίλειος Κουτεντάνκης είχε από το 2017 τεθεί επικεφαλής του τομέα Λιανικής Τραπεζικής, δικτύου καταστημάτων και καταθέσεων στην Ελλάδα, στην τράπεζα Πειραιώς ενώ είναι ανώτερος γενικός διευθυντής της τράπεζας.
Ως εκ τούτου, μετά την ανασυγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. έχει την εξής σύνθεση:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
- Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- Karel De Boeck του Gerard,

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος
-Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Arne Berggren του Sten, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικά Μέλη
- Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Περικλής Δοντάς του Νικολάου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS