Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση στη συμφωνία της Adama Agriculture με Άλφα Γεωργικά Εφόδια

Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση στη συμφωνία της Adama Agriculture με Άλφα Γεωργικά Εφόδια
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στην απόκτηση της Άλφα Γεωργικά Εφόδια από την Adama

To "πράσινο φως” για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ελληνικής εταιρείας Άλφα Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ από την Adama Agriculture B.V. έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Με την υπ’ αριθ. 712/2020 απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ομόφωνα ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά σε επιμέρους υπο-αγορές αγροχημικών προϊόντων, σπόρων και λιπασμάτων (τόσο σε επίπεδο προμήθειας όσο και επίπεδο εμπορίας/ διανομής), παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και σε συνέχεια πλήρους διερεύνησής της κατ’ άρθρο 8 παρ. 4 του ως άνω νόμου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ως άνω σχετικές υπο-αγορές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS