Στα 26 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα τέλος Μαρτίου 2020 όταν ξέσπασε η πανδημική κρίση στην Ελλάδα

Στα 26 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα τέλος Μαρτίου 2020 όταν ξέσπασε η πανδημική κρίση στην Ελλάδα
Κοντά στα 26 δισ ευρώ ήταν το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος Μαρτίου του 2020 οπόταν ξέσπασε η πανδημική κρίση στην Ελλάδα.
Κοντά στα 26 δισ ευρώ ήταν το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος Μαρτίου του 2020 οπόταν ξέσπασε η πανδημική κρίση στην Ελλάδα.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους σύμφωνα με τα οποία το χρέος της κεντρικής διοίκησης στο τέλος του ίδιου διαμορφώθηκε σε 361,828 δισ. ευρώ έναντι 356,014 δις ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Αντίστοιχα τα repos αυξήθηκαν σε 33,833 δισ. ευρώ από 28,903 δις ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου διαμορφώθηκαν σε 25,675 δισ. ευρώ έναντι 22,818 δισ. ευρώ.
Από τα 361,828 δισ. ευρώ του χρέους τα 292,7 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια  και τα 69,091 δισ. ευρώ ομόλογα και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι.
Το πρώτο τρίμηνο του 2020 το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε δύο εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους 5,8 δισ. ευρώ εκ των οποίων 3,3 δισ. ευρώ αφορούσαν το 30ετές για το swap της Εθνικής Τράπεζας και 2,5 δισ. ευρώ το 15ετές που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο με επιτόκιο 1,875%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS