Πράσινο φως από ESM για το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας - Βασίζεται στην ECCL

Πράσινο φως από ESM για το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας - Βασίζεται στην ECCL
Το πρόγραμμα του ESM για στήριξη των χωρών απέναντι στην πανδημία βασίζεται στην προληπτική πιστωτική γραμμή (ECCL)
Το σχέδιο αντιμετώπισης για την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού ενέκρινε ο ESM κατά τη σημερινή (15/5/2020) του συνεδρίαση.
Το σχέδιο βασίζεται στην προληπτική πιστωτική γραμμή (ECCL) και στόχος είναι η στήριξη των κρατικών μελών, που έχουν δεχθεί οικονομικό πλήγμα από την κρίση του κορωνοϊού και δυσκολεύονται να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της πανδημίας.
«Τα επόμενα 2,5 χρόνια, ο ESM θα διαθέσει 240 δισ. ευρώ να στηρίξουν τα κράτη-μέλη στη μάχη κατά της κρίσης της πανδημίας.
Πρόκειται για καινοτόμο εργαλείο με ευνοϊκές όρους δανεισμού και χωρίς μακροοικονομικούς όρους» δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Mario Centeno.
«Ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού και της πρωτόγνωρης οικονομικής ύφεσης, οι κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τις δαπάνες τους για να αντιμετωπίσουν τις επείγουσες ανάγκες τους στην υγειονομική περίθαλψη.
Ως αποτέλεσμα και τα 19 κράτη-μέλη του ESM θα έχουν πολύ υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα φέτος.
Με το Pandemic Crisis Support του ESM, τα μέλη μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα μέρος αυτών των αναγκών με ασφαλή τρόπο, με πολύ χαμηλά επιτόκια.
Αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό, δεδομένου ότι ο μόνος όρος που συνδέεται με αυτή την οικονομική στήριξη είναι η απαίτηση για δαπάνες -άμεσες και έμμεσες- στο τομέα της υγείας, που συνδέονται με την πανδημία» δήλωσε ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ESM, «οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις από την Κομισιόν, σχετικά με τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τη φερεγγυότητα των τραπεζών, τη βιωσιμότητα του χρέους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για πρόσβαση στο Pandemic Crisis Support, επιβεβαιώνει ότι όλα τα μέλη του ESM είναι επιλέξιμα για στήριξη».
Για κάθε μέλος του ESM, το διαθέσιμο ποσό θα είναι στο 2% του ΑΕΠ του 2019, ως σημείο αναφοράς.
Εάν και οι 19 χώρες-μέλη λάβουν στήριξη, το συνολικό πόσο θα ανέρχεται σε 240 δισ. ευρώ.
Μόλις υπογραφεί η συμφωνία, o ESM μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα κάτω από το πιστωτικό όριο γα μια περίοδο 12 ετών, που μπορεί να επεκταθεί δύο φορές για έξι μήνες.
Εάν ένα μέλος του ESM υποβάλει αίτηση για τη πιστωτική γραμμή, δεν χρειάζεται να αντληθούν χρήματα.
Οι πιστωτικές γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να είναι προστασία ή ασφάλιση.
Εάν ένα μέλος του ESM υποβάλει αίτηση για το πιστωτικό όριο, δεν χρειάζεται να αντληθούν χρήματα.
Τα πιστωτικά όρια έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν και ως προστασία ή ασφάλιση.
Εάν αναληφθούν δάνεια, θα έχουν μέγιστη μέση διάρκεια 10 ετών.
Η χώρα θα πρέπει να πληρώνει περιθώριο 10 μονάδων βάσης (0,1%) ετησίως, προκαταβολικής χρέωσης 25 μονάδων βάσης (0,25%) και ετήσια χρέωση υπηρεσίας 0,5 μονάδων βάσης (0,005%).
Η συμφωνημένη μέση διάρκεια των δανείων δίνει στον ESM ευελιξία να χρησιμοποιεί το ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προϊόντων του.
Οι τρόποι εκταμίευσης του 15% ανά μήνα του συνολικού όγκου στήριξης θα επιτρέψουν στον ESM να χρηματοδοτήσει ομαλά τις πιθανές ανάγκες ρευστότητας με την πάροδο του χρόνου.
Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα του ESM παραμένει στα 11 δισ. ευρώ το 2020.
O ESM ολοκλήρωσε το στόχο του να συγκεντρώσει 6,5 δισ. ευρώ τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2020 με 4,5 δισ. ευρώ να απομένουν για το έτος.
Εάν μια χώρα, αντλήσει κεφάλαια από το Pandemic Crisis Support, τα σχέδια χρηματοδότησης του ESM θα προσαρμοστούν για τη χρηματοδότηση του δανείου.

Ενισχυμένη εποπτεία

Ωστόσο, τα μέλη του ESM που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την πανδημία θα υπόκεινται σε ενισχυμένη εποπτεία από την Κομισιόν.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι απαιτήσεις της εποπτείας και υποβολής εκθέσεων θα επικεντρωθούν στην πραγματική χρήση των πόρων για την κάλυψη των άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.
Επίσης, δεν θα υπάρχουν ad-hoc αποστολές εκτός από τις τυπικές που θα πραγματοποιούνται εντός του ευρωπαϊκού εξαμήνου.
Ο ESM θα προσαρμόσει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να αναλύει την ικανότητα αποπληρωμής της χώρας σε συντονισμό με την εποπτεία της Κομισιόν.
Σημειώνεται τέλος, πως μια χώρα μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα του ESM αποστέλλοντας αίτημα στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ESM έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.
Τα μεμονωμένα αιτήματα για το πρόγραμμα του ESM πρέπει να εγκριθούν ομόφωνα από τον ESM.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS