Τα δάνεια… στα επίπεδα του 2005 – Στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 147 δισ με τα υγιή 79 δισ. και προβληματικά 68 δισ.

Τα δάνεια… στα επίπεδα του 2005 – Στον  ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 147 δισ με τα υγιή 79 δισ. και προβληματικά 68 δισ.
To συμπέρασμα είναι ότι τα δάνεια στην Ελλάδα έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά 15 ετών και ακόμη φως στο τούνελ δεν φαίνεται.
Επιθετική είναι η συρρίκνωση των δανείων στην Ελλάδα, καθώς οι χορηγήσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν υποχωρήσει στα 147 δισεκ. επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2005 πριν 15 χρόνια.
Είναι προφανές ότι οι αποπληρωμές είναι πολύ περισσότερες από τις νέες εκταμιεύσεις.
Οι τράπεζες χορηγούν τόσα δάνεια που συμβάλλουν στην πιστωτική συρρίκνωση και όχι πιστωτική επέκταση.
Τα δάνεια που αποπληρώνονται είναι περισσότερα από τα δάνεια που χορηγούνται.
Εξαιρώντας τα 20 δισεκ. δάνεια του δημοσίου, ο ιδιωτικός τομέας εμφανίζει σύνολο χορηγήσεων 147,2 δισεκ.
Όμως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα ενήμερα δάνεια, τα υγιή δάνεια ανέρχονται σε 79 δισεκ. και τα προβληματικά σε 68 δισεκ. ευρώ.
Με τον ρυθμό που εξελίσσονται τα πράγματα, προβληματικά δάνεια θα είναι περισσότερα από τα υγιή δάνεια εξέλιξη παρακμής.
Στις επιχειρήσεις έχουν χορηγηθεί 72 δισεκ. και στα νοικοκυριά 66 δισεκ.
Το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η υποχρηματοδότηση, το γεγονός ότι τα υγιή δάνεια βρίσκονται σε παραπλήσια επίπεδα  με τα προβληματικά.
Επίσης ο επιχειρηματικός κόσμος δεν επέλεξε τον τραπεζικό δανεισμό αλλά τις εκδόσεις ομολόγων που λειτούργησαν ανταγωνιστικά και εις βάρος του τραπεζικού δανεισμού.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το τραπεζικό σύστημα καλείται να χρηματοδοτήσει την οικονομία αλλά στην πράξη αυτό δεν είναι εφικτό.
Η ελαστικοποίηση των κριτηρίων για το τι νοείται προβληματικό δάνειο και η ελαστικοποίηση στην κεφαλαιακή επάρκεια δεν είναι βέβαιο ότι διευκολύνει τις χρηματοδοτήσεις.
Οι τράπεζες με 68 δισεκ. προβληματικά δάνεια γνωρίζουν ότι λόγω της ύφεσης θα μπορούσαν τα προβληματικά δάνεια να αυξηθούν κατά 6 ή 8 δισεκ. δηλαδή να φθάσουν στα 76 δισεκ. με αντίστοιχη μείωση των υγιών δανείων.
Οι τράπεζες γνωρίζουν ότι θα απαιτηθεί περισσότερο κεφάλαιο να δαπανήσουν για να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους από τα προβληματικά δάνεια σε σχέση με τα προ κορωνοιού επίπεδα.
Οι τράπεζες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να ρισκάρουν τα κεφάλαια τους εν μέσω κινδύνου αύξησης του ρίσκου.
Ο κίνδυνος να μετατραπεί σήμερα ένα υγιές δάνειο σε προβληματικό είναι μεγαλύτερος.
To συμπέρασμα είναι ότι τα δάνεια στην Ελλάδα έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά 15 ετών και ακόμη φως στο τούνελ δεν φαίνεται.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS