Παρέμβαση ΕΚΤ με αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων 750 δισ - Αλλάζει τους κανόνες θα αγοράσει έως 15 δισ ελληνικά ομόλογα - Ικανοποίηση από Ελλάδα

Παρέμβαση ΕΚΤ με αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων 750 δισ - Αλλάζει τους κανόνες θα αγοράσει έως 15 δισ ελληνικά ομόλογα - Ικανοποίηση από Ελλάδα
Πλέον η ΕΚΤ θα μπορεί να αγοράζει και ελληνικά κρατικά ομόλογα
Μετά το χάος που προκλήθηκε στις αγορές, την κατάρρευση των χρηματιστηρίων και ειδικά εσχάτως την κατάρρευση των ομολόγων η ΕΚΤ σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη αποφάσισε να ανακοινώσει νέα μεγάλη παρέμβαση με πρόγραμμα πρόωρης αγοράς πανδημίας στοχεύοντας σε αγορές κρατικών και εταιρικών ομολόγων ύψους 750 δισεκ. ευρώ ενώ το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα στις αγορές...θα είναι η πρώτη φορά που η ΕΚΤ αγοράζει Junk bond.
Η πρώτη παρέμβαση ή bazooka 1 δεν απέδωσε αλλά η δεύτερη παρέμβαση ή bazooka 2 στις 18 και 19 Μαρτίου 2020 θεωρείται πιο στοχευμένη και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, καθώς στέλνει πιο καθαρό μήνυμα στις αγορές για την αποφασιστικότητα της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ενώ αλλάζουν και πολλά κριτήρια και όρια αγορών π.χ. θα αλλάξει και το 33% του χρέους μιας χώρας που μπορεί να αγοράσει η ΕΚΤ.
Το δεύτερο bazooka θα έχει βραχυπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο, προκαλώντας ράλι στα ομόλογα και στις μετοχές...

Τα έκτακτα γεγονότα απαιτούν εξαιρετικά άμεση δράση ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ Ch. Lagarde.
Δεν υπάρχουν όρια στη δέσμευσή μας για το ευρώ.
Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό των εργαλείων μας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι λόγω του σοκ που έχει προκληθεί από τον κορωνοιό η ΕΚΤ αποφάσισε να αλλάξει πλήρως το πλαίσιο των κανόνων και μάλιστα δηλώνει ότι εάν χρειαστεί θα προβεί και σε άλλες αλλαγές.
Ειδικά για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι με συντελεστή 1,72% μπορεί να αγοράσει έως 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα σε σύνολο 40 δισ σε κυκλοφορία.
Συν τοις άλλοις η ΕΚΤ στέλνει ένα μήνυμα, ένα ισχυρό μήνυμα στις αγορές ότι είναι διατεθειμένη να αλλάξει τους κανόνες, τις ρήτρες και τα όρια που έχουν θεσπιστεί με στόχο να προσφέρει πραγματική ρευστότητα στο σύστημα. 
Συγκεκριμένα η ΕΚΤ ανακοινώνει πρόγραμμα πρόωρης αγοράς πανδημίας ύψους 750 δισ. ευρώ (PEPP)
Μπορεί να ειπωθεί ότι η εξέλιξη αυτή βραχυπρόθεσμα είναι θετική για τις αγορές και ειδικά για την Ελλάδα.
Μια σημαντική παράμετρος είναι ότι μετά το κραχ στα ομόλογα, οι αποδόσεις θα υποχωρήσουν σημαντικά π.χ. το ελληνικό 10ετές από 3,8% θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 1,20% με 1,40% και ανάλογα να υποχωρήσουν σημαντικά και οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τα εξής:

(1) Να ξεκινήσει ένα νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς τίτλων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων που ενέχει ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και οι προοπτικές για την ευρωζώνη που δημιουργεί η εκδήλωση και κλιμάκωση της διάχυσης του κοροναϊού, COVID-19.
Το νέο αυτό πρόγραμμα για την έκτακτη πανδημία (PEPP) θα έχει συνολικό ύψος 750 δισ. ευρώ.
Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020 και θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP).
Για τις αγορές δημοσίων τίτλων, θα εξακολουθήσει να αποτελεί το κλειδί για το κεφάλαιο των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Ταυτόχρονα, οι αγορές στο πλαίσιο του νέου PEPP θα διεξαχθούν με ευέλικτο τρόπο.
Αυτό επιτρέπει διακυμάνσεις της κατανομής των ροών αγορών με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.
Η ΕΚΤ αποφάσισε να απαλλάξει τους τίτλους που εκδίδονται από την ελληνική κυβέρνηση από τις παραμέτρους επιλεξιμότητας, πρακτικά θα αγοράζει και ελληνικό χρέος η ΕΚΤ παρ΄ ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει τις αγορές καθαρών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP μόλις κρίνει ότι η φάση κρίσης του κορωνοιού Covid-19 έχει λήξει, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν από το τέλος του 2020.

(2) Να επεκταθεί το φάσμα των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς εταιρικού τομέα (CSPP) σε μη χρηματοοικονομικούς εταιρικούς τίτλους καθιστώντας όλα τα εταιρικά ομόλογα επαρκούς πιστωτικής ποιότητας επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο του CSPP.

(3) Να διευκολυνθούν τα πρότυπα εξασφάλισης προσαρμόζοντας τις κυριότερες παραμέτρους κινδύνου του πλαισίου εξασφαλίσεων.
Συγκεκριμένα, θα επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής των συμπληρωματικών πιστωτικών απαιτήσεων (ACC) για να συμπεριλάβουμε απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του εταιρικού τομέα.
Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι θα μπορούν να συνεχίσουν να αξιοποιούν πλήρως τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει δεσμευτεί να διαδραματίσει τον ρόλο του στην υποστήριξη όλων των πολιτών της ζώνης του ευρώ μέσω αυτού του εξαιρετικά δύσκολου χρόνου. Για το σκοπό αυτό, η ΕΚΤ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας θα μπορούν να επωφεληθούν από υποστηρικτικές συνθήκες χρηματοδότησης που θα τους επιτρέψουν να απορροφήσουν αυτόν τον σοκ.
Αυτό ισχύει και για τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τις κυβερνήσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πράξει ό, τι είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της εντολής του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πλήρως προετοιμασμένο να αυξήσει το μέγεθος των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων και να προσαρμόσει τη σύνθεσή τους, όσο είναι αναγκαίο και για όσο διάστημα χρειάζεται.
Θα εξετάσει όλες τις επιλογές και όλα τα ενδεχόμενα για την υποστήριξη της οικονομίας μέσω αυτού του σοκ.
Στο βαθμό που ορισμένα αυτοεπιβαλλόμενα όρια ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη δράση την οποία καλείται να λάβει η ΕΚΤ προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή της, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησής τους στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να καταστήσει τη δράση της ανάλογη με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε.
Η ΕΚΤ δεν θα ανεχτεί κινδύνους για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής της πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Σταϊκούρας (ΥΠΟΙΚ): Ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα η παρέμβαση ΕΚΤ για αγορά ομολόγων

Ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα χαρακτηρίζει ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας την απόφαση της ΕΚΤ να παρέμβει και να αγοράσει κρατικά και εταιρικά ομόλογα ύψους 750 δις ευρώ.
«Η απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι σημαντική για την αντιμετώπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.
Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας, με την ξεχωριστή αναφορά που γίνεται σε αυτήν.
Πλέον τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι αποδεκτοί για το νέο πρόγραμμα τίτλοι.
Αυτό γίνεται για πρώτη φορά από το 2015, όταν και ξεκίνησε η ποσοτική χαλάρωση, το περίφημο QE, στην οποία η χώρα μας – με ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης – ουδέποτε συμμετείχε.
Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων, αναμένεται να αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, και κατ’ επέκταση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.
Αποτελεί έμπρακτη στήριξη στη χώρα μας και συνιστά ένδειξη εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της Κυβέρνησης για τη διαχείριση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.
Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ισότιμα στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης.
Είναι και αυτή η απόφαση, μετά την πρόσφατη του Eurogroup, ένα ακόμη δείγμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένα κανονικό κράτος-μέλος, και όχι ως μία εξαίρεση.
Με μεθοδικότητα, σχέδιο και αυτοπειθαρχία, δρώντας γρήγορα και αποφασιστικά, θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές από τη μάχη με την υγειονομική κρίση, με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές απώλειες» αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο κ.Σταϊκούρας.
Εν τω μεταξύ, την ικανοποίηση τους για την εξέλιξη εξέφρασαν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες έκαναν λόγο για τεράστια επιτυχία «που δεν έγινε τυχαία και από μόνη της».
Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν πως είναι «τεράστια προσωπική επιτυχία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», καθώς έγινε έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο ίδιος χθες το πρωί με την επικεφαλής της ΕΚΤ Christine Lagarde.
«Κάτι που δεν μπόρεσαν να κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας επί 4,5 χρόνια», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας πως ενήμεροι για το θέμα ήταν μόνο ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Τι ανέφερε νωρίτερα το bankingnews.gr: 

Οι δραματικές επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών της ευρωζώνης λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού βρίσκεται στο επίκεντρο έκτακτης τηλεδιάσκεψης του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Μετά την αποτυχία του bazooka 1 των μέτρων που ανακοίνωσε η ΕΚΤ πρόσφατα και τα οποία κρίθηκαν αναποτελεσματικά... φαίνεται ότι έρχεται το bazooka 2 που θα περιλαμβάνει πιο επιθετικά νομισματικά εργαλεία.
Ο βασικός στόχος είναι να εξεταστούν πιο επιθετικές νομισματικές παρεμβάσεις όπως ρίψη χρημάτων από το ελικόπτερο  π.χ. έκδοση ευρωομολόγων, corona bond ομόλογα που θα εκδίδει π.χ. ο ESΜ και θα αγοράζει η ΕΚΤ ή απευθείας αγορές ομολόγων από την πρωτογενή αγορά.

Μετά τις αποτυχημένες παρεμβάσεις της ΕΚΤ έως σήμερα αλλά και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν εξαγγείλει οι κυβερνήσεις απαιτούνται πιο σκληροπυρηνικά μέτρα από τις νομισματικές αρχές για να αποκρουστεί το σοκ στην οικονομία.
Η ύφεση που έρχεται στο β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2020 σοκάρει μπορεί να φθάσει έως -12% έως -20% ειδικά στις χώρες που έχουν ολική καραντίνα.

Ένα μη συμβατό μέτρο νομισματικής πολιτικής είναι η ρήψη χρημάτων από το ελικόπτερο, που αποτελεί το έσχατο μη συμβατό εργαλείο νομισματικής πολιτικής. 
Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (18/3) σύμφωνα με δημοσίευμα της FAZ που επικαλείται την Christine Lagarde, τρεις μήνες αυστηρών μέτρων περιορισμού μπορούν να οδηγήσουν σε συρρίκνωση της οικονομίας της ΕΕ κατά 5%.
Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προειδοποίησε τους επικεφαλής των κυβερνήσεων στην Ευρώπη, ότι τα αυστηρά μέτρα περιορισμού που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε συρρίκνωση κατά 5% της οικονομίας της ΕΕ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι εκτιμήσεις της για τον αντίκτυπο των μέτρων περιορισμού κυμαίνονταν μεταξύ 2% και 10% της συνολικής ανάπτυξης.
Ο βασικός υπολογισμός βασίστηκε στην εκτίμηση ότι κάθε μήνας καραντίνας θα μειώσει την ανάπτυξη κατά 2,1%, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη την ΕΚΤ.
Η εκτίμηση ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 5% βασίστηκε στη «ρεαλιστική» εκτίμηση ότι αυτά τα αυστηρά μέτρα περιορισμού θα διαρκέσουν για τρεις μήνες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS