Επτά δισ. ευρώ κεφάλαια αναμένεται να ρίξουν στη μάχη του κορωνοϊού οι τράπεζες

Επτά δισ. ευρώ κεφάλαια αναμένεται να ρίξουν στη μάχη του κορωνοϊού οι τράπεζες
Θα μειώσει τις ανάγκες εποπτικών κεφαλαίων αντιστοίχως η ΕΚΤ
Επτά περίπου δισεκατομμύρια εποπτικά κεφάλαια υπολογίζεται πως θα διαθέσουν οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν άμεσα τις ζημίες από τον κορωνοϊό, δηλαδή να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, να αναστείλουν πληρωμές κόκκινων δανείων, να αντιμετωπίσουν νέες καθυστερήσεις.
Αυτά τα κεφάλαια θα έρθουν όπως όλα δείχνουν να μειώσουν ισοπόσως τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ότι αφορά την επάρκεια κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών.
Οπως αναφέρουν στο BN  πηγές που γνωρίζουν πως ακριβώς θα κινηθούν τα πράγματα σε τουτη τουλάχιστον τη φάση και με τη λογική ότι η επίδραση του κορωνοϊού δεν θα  συνεχιστεί  πέραν του τρίτου τριμήνου του έτους, αναφέρουν πως οι τράπεζες τόσο οι ελληνικές όσο και στις άλλες χώρες της ΕΕ θα υπολογίσουν τις ζημιές τους και θα τις καταγράψουν.
Θα λάβουν δε για τον σκοπό αυτόν και τις απαραίτητες προβλέψεις.
Ολα αυτά θα υπολογιστούν με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δηλαδή τα IFRS9. 
Εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα λάβει μέτρα για τον σκοπό αυτόν, θα υπολογίσει τις ζημιές των πιστωτικών ιδρυμάτων κάθε μιας χώρας και θα μειώσει ισοπόσως ή περίπου τις ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών. Για της Ελλάδα τούτο υπολογίζεται στις 4 περίπου μονάδες βάσης δηλαδή κοντά στα 7 δισ. ευρώ.
Αυτά είναι τα περιθώρια διαχείρισης που σε πρώτη φάση δείχνουν να έχουν οι ελληνικές τράπεζες.
Ωστόσο η κατάσταση αυτή ασφαλώς θέτει εκτός τον τραπεζικό κλάδο από την επενδυτική διόπτρα.
Επομένως όταν τα κεφάλαια αυτά θα απαιτηθεί να αναπληρωθούν, τότε θα πρέπει να έχει γίνει σημαντικό restart στην ευρωπαϊκή οικονομία προκειμένου κάτι τέτοιο να επιτευχθεί.
Πρόγευση για  το πως θα αντιμετωπιστετί το θέμα των εποπτικών κεφαλαίων  δίνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο η ίδια η Γερμανία  η οποία επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα με τα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων της.
Στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβαν ήδη οι θεσμοί για τα κεφαλαιακά αποθέματα η Γερμανία σκοπεύει να διατηρήσει στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα  που ενισχύσει τις τράπεζες κατά τη διάρκεια των ευνοϊκών περιόδων όπως αποφάσισε η ΕΚΤ, από την 1η Απριλίου  και μέχρι το Δεκέμβριο σε μια κοινή απόφαση  των οικονομικών αρχών της χώρας και Bundesbank .
Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες   Deutsche Bank AG και Commerzbank AG που έχουν πληγεί σοβαρά από την πρόσφατη άνοδο των αποθεμάτων και τον πιστωτικό κίνδυνο θα είναι σε θέση να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ  κεφαλαίου τα οποία  έχτιζαν ήδη ως απόθεμα.
Βεβαίως σε άλλες χώρες οι τράπεζες αποδεσμεύουν ρευστότητα χωρίς να έχουν το πρόβλημα του βουνού των κόκκινων δανείων το οποίο αντιμετωπίζουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.
Στη χώρα μας τα πιστωτικά ιδρύματα ταξινομούν κλάδους που έχουν πληγεί και προετοιμάζονται για τυχόν απώλειες.
Οι δανεισμένοι κλάδοι της οικονομίας με το μεγαλύτερο πρόβλημα δείχνουν να είναι τα Ξενοδοχεία, τα Ακίνητα μαζί με τις κατασκευαστικές λόγω εσόδων, η τροφοδοσία πλοίων, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι εισαγωγές αυτοκινήτων, η εστίαση και οι κινηματογράφοι.

Ειρήνη Σακελλάρη
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS